Listen

Samhällets stöd - material att ladda ner

Här har vi samlat material som informerar om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.

Filtrering

Besökshjälpen är en folder som ger stöd före, under och efter ett vårdbesök.

Se mer

Besökshjälpen är en folder som ger stöd före, under och efter ett vårdbesök.

Se mer

Broschyren Guide till vuxenlivet innehåller kortfattad information om bland annat utbildning och arbete, hjälpmedel, hälso- och sjukvård samt lagar och regler.

Se mer

Samhällets stöd vid funktionsnedsättning innehåller kortfattad information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Se mer

Broschyr med information om SoL och LSS.

Se mer

Stöd till dig som är anhörig innehåller information om vilket stöd som finns i samhället för dig som anhörig.

Se mer

funktionshindersguiden.se

Se mer

Infoblad om Habiliteringens resurscenter

Se mer

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till dig som har autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrumet. Vi ger också stöd till anhöriga.

Se mer

Den här översikten visar vem som ansvarar för vad i samhället när det gäller stöd och insatser till barn med funktionsnedsättning och deras familjer.

Se mer

1/2