Listen

Samhällets stöd - material att ladda ner

Här har vi samlat material som informerar om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.

Filtrering

Besökshjälpen är en folder som ger stöd före, under och efter ett vårdbesök.

Se mer

Besökshjälpen är en folder som ger stöd före, under och efter ett vårdbesök.

Se mer

Broschyren Guide till vuxenlivet innehåller kortfattad information om bland annat utbildning och arbete, hjälpmedel, hälso- och sjukvård samt lagar och regler.

Se mer

funktionshindersguiden.se

Se mer

Infoblad om Habiliteringens resurscenter

Se mer

Den här översikten visar vem som ansvarar för vad i samhället när det gäller stöd och insatser till barn med funktionsnedsättning och deras familjer.

Se mer

Den här översikten visar vem som ansvarar för vad i samhället när det gäller stöd och insatser till vuxna med funktionsnedsättning.

Se mer

Ett kort att ha med sig till vården när man har svårt att förstå eller att göra sig förstådd. Öppnas i word och fylls i, alternativt skrivs ut och fylls i för hand.

Se mer

Kortfattad information om vilken hjälp man kan få av en god man / förvaltare och om hur man ansöker och så vidare.

Se mer

Samhällets stöd vid funktionsnedsättning innehåller kortfattad information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Se mer

1/2