Broschyren Samhällets stöd vid funktionsnedsättning

Broschyren innehåller kortfattad information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning.

2023

Habilitering & Hälsa

60 kr

Habilitering, Samhällets stöd, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn, Vuxen, Riktar sig till, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Vem gör vad, Att söka insatser från myndigheter , Samordna insatser från olika aktörer

Samhällets stöd vid funktionsnedsättning innehåller kortfattad information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Denna skrift kostar 60 kr för alla med undantag för enhet inom Habilitering & Hälsa inom Stockholms län.

Samhällets stöd vid funktionsnedsättning innehåller kortfattad information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Med hjälp av den kan du orientera dig om vilket stöd som finns och hur man får del av det. Några rubriker är: ekonomiskt stöd och bidrag, stöd i vardagen och när det inte fungerar. Broschyren är en syskonbroschyr till Guide till vuxenlivet.

Informationen i broschyren finns tillgänglig i html på funktionshindersguiden.se

Samhällets stöd vid funktionsnedsättning, omslag