Hitta rätt – barn

2024

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning

Det här är en översikt över vilket ansvar kommun, skola, Region Stockholm och Försäkringskassan har när det gäller barn med funktionsnedsättning.

Här hittar du en html-version av Hitta rätt.

Det finns också en Hitta rätt - vuxen. Den finns här: Hitta rätt - vuxen

Hitta rätt barn - för mtrl att ladda ner