Broschyren SoL och LSS vid funktionsnedsättning

Broschyr med information om SoL och LSS.

2023

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn, Vuxen, Riktar sig till, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Vem gör vad, Att söka insatser från myndigheter , Samordna insatser från olika aktörer

Broschyr med information om SoL och LSS.

Broschyren ger information om två viktiga lagar som gäller när kommuner ska ge stöd till personer med funktionsnedsättning: socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Informationen i broschyren finns tillgänglig i html på funktionshindersguiden.se

 

 

SoL och LSS