What can a body do? How we meet the built world

En bok av Sara Hendren, Prentice hall press, 2020.

Nästan allt som människan tillverkar och använder, som möbler, verktyg, infrastruktur, är hjälpmedel som är tänkt att överbrygga gapet mellan kroppen och världen. Inte förrän en felaktig passform mellan vår kropp och världen är tillräckligt akut för att kunna anses vara ett funktionshinder, stannar vi upp för att ompröva de dolda antaganden som vår vardagliga miljö bygger på.

Boken består av en serie berättelser kring funktionsnedsattas upplevelser och de innovationer som har uppstått ur detta, från cyborgarmar till anpassningsbara pappstolar och dövarkitektur.

Sara Henders vill med sin bok få oss att ompröva de saker och inställningar vi lever med och få oss att fundera på hur man kan skapa offentliga utrymmen som alla kan navigera i.

What can a body do? How we meet the built world är utgiven av Prentice hall press, 2020.