Vuxensyskon som anhöriga

I denna kunskapsöversikt tar forskaren Ritva Gough upp hur personer som vuxit upp med syskon med funktionsnedsättning har det. Översikten är utgiven av Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA), 2019.

Det finns en medvetenhet kring att barn som har en syster eller bror med funktionsnedsättning behöver stöd. I vissa kommuner och landsting erbjuds idag samtalsgrupper eller gruppverksamhet för barn och ungdomar som har syskon med funktionsnedsättning.

I kunskapsöversikten "Vuxensyskon som anhöriga" tar forskaren Ritva Gough upp hur personer som vuxit upp med syskon med funktionsnedsättning har det. Hur påverkar deras erfarenheter deras liv idag? Känner de behov av stöd? Hur ser de på delaktigheten i syskonets liv i framtiden? Hur blir det när föräldrarna inte längre finns i livet?

Läs och ladda ned Vuxensyskon som anhöriga (Pdf)

Läs flera kunskapsöversikter på anhorig.se

 

Flera boktips på anhörigtema

Bibliotekarien Helena Hallgren har valt ut sex stycken böcker med anhörigperspektiv. De vänder sig anhöriga i olika åldrar och till yrkesverksamma som möter anhöriga. I urvalet finns självbiografiska berättelser, bilderböcker samt fakta- och kunskapsguider.