Två boktips för lärare och pedagoger i nya upplagor

"Assisterande teknik och lärverktyg" och "Barn med utmanande beteende" vänder sig till lärare i skola respektive förskola. Båda böckerna har släppts i nya upplagor med utökat innehåll.

Assisterande teknik och lärverktyg: digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling

Av Erica Eklöf och Johanna Kristensson. Natur & Kultur, 2021

Erica Eklöf och Johanna Kristensson är båda verksamma som språk-, läs- och skrivutvecklare. Deras bok vänder sig till lärare inom grundskolan och har som syfte att ge stöd så att digitala verktyg kan användas medvetet i undervisningen. Föregående upplaga från 2017 har uppdaterats med moderna begrepp och nya lärverktyg.

Innehållsmässigt består boken av tre delar: en teoretisk grund, förutsättningar för assisterande teknik samt hur dessa tekniker kan användas och fungera i undervisningen. Hur man kan använda olika tekniker konkretiseras med text och bild. Boken kan fungera som en handbok för att utveckla området praktiskt samtidigt som en kontinuerlig utveckling av området sker och nya program eller appar skapas. Innehållet ger även en fingervisning om hur tekniken kan användas för att skapa inkludering.

Barn med utmanande beteende: tidiga insatser i förskola och skola

Av Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson. Studenlitteratur, 2021

Denna andra, omarbetade upplaga av Barn med utmanande beteende har utökats med avsnitt om psykisk ohälsa samt aktuell forskning om neuropsykiatri. Innehållet är strukturerat i 14 kapitel om anknytning och samspel, språk och flerspråkighet, affekt och känsla samt lösningsorienterat förhållningssätt.

Författarna och lärarna Britt-Inger Olsson och Kurt Olsson tydliggör varför barn ger uttryck för negativa beteenden och visar på pedagogiska strategier för att bemöta och förändra problemskapande beteende oberoende av vad som orsakar det. Tidiga insatser för att skapa en tydlig pedagogik betonas genom avsnitten. Boken innehåller fallbeskrivningar och diskussionsfrågor som lämpar sig för pedagogiska samtal för arbetslag inom förskola, skola och inom lärarutbildning.