Supermamsen

Supermamsen: om livet som pedagog och förälder till barn med särskilda behov av Supermamsen. Kikkuli, 2020.

En utlämnande bok om en familjs tillvaro i vardag och skola där de tre barnen har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Författaren - som är mamma till barnen och skriver på bloggen Supermamsen - ger perspektiv från både föräldra- och pedagoghåll eftersom författaren har båda dessa roller.

I texten framkommer många personliga reflektioner blandat med insikter om hur en skolvardag skulle kunna fungera bättre för barn med NPF-diagnoser.

Texten är indelad i olika kapitel som bland annat tar upp diagnoser, barnens utmaningar, ett annorlunda föräldraskap, vikten av framsteg och framtidstro. Det finns även en del boktips för den som vill läsa mer.

Bra, hoppfullt och skrivet med värme!