Rätt lätt 1 – Om barnets rättigheter

Boken Rätt lätt 1 - om barnets rättigheter, vänder sig till de yngsta barnen, från ett år upp till förskoleklass. Boken är skriven av Susann Swärd och Tina Landgren. Rättighetsfokus, 2019.

Syftet är att berätta om barnets rättigheter och deras ansvar för varandras rättigheter. Den tar upp bland annat allas lika värde, rätten att få tro på vad man vill, att må så bra som möjligt, och rätten till lek och vila.

Rätt Lätt fungerar även för personer med begränsad språkkunskap där bilderna ger stöd för diskussionen. Bilderna inkluderar mångfald, funktionsnedsättning och har genusperspektiv.