Npf och socialtjänsten: lagstiftning, bemötande och anpassningar

Personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver inte sällan insatser från socialtjänsten. Den här boken är skriven av Elisabeth Sundström Graversen och Bo Hejlskov Elvén och tar avstamp i socialtjänstens uppdrag. Det som ligger till grund för arbetet och beslut om insatser, och lagstiftningen.

Npf och socialtjänsten: lagstiftning, bemötande och anpassningar tar upp aspekter som:

  • hur man kan säkerställa att rätt stöd ges,
  • hur de professionella bör förhålla sig till och arbeta utifrån lagstiftningen i sin yrkesutövning,  
  • hur goda villkor kan skapas för såväl klient som socialarbetare,
  • hur man skapar bra möten och anpassar sitt beteende så att alla får den insats de behöver.

Bemötande, barnkonventionen och olika lagstiftningar är centrala aspekter.

Socionomutbildningen innehåller idag ingenting om den här gruppen så förhoppningen med boken är att fylla ett behov för socialtjänsten för att kunna möta denna målgrupp på bästa sätt. Boken avslutas med ett antal personliga berättelser om hur npf påverkar vardagen för familjelivet.

Npf och socialtjänsten: lagstiftning, bemötande och anpassningar är utgiven av Gothia, 2021.