Mismatch - How inclusion shapes design

Kat Holmes beskriver hur missanpassad design kan leda till exkludering och att vissa designade objekt avvisar vissa användare, som till exempel att en datamus inte fungerar för vänsterhänta.

Boken beskriver hur design kan leda till exkludering men också hur det går att avhjälpa detsamma. Inkluderande designmetoder designar objekt med, snarare än för, exkluderande användare.

Kat Holmes undersöker exkludering för att förklara inkludering, om att delta eller att lämnas utanför. Exempel ges från lekparker, spelkonsoller och design av städer. Hon refererar till många aktiva designer som intresserat sig för inkluderande design. Begreppet normal avhandlas, liksom människors olikheter.

Mismatch: how inclusion shapes design är utgiven av MIT press, 2018