LSS i praktiken

LSS i praktiken: sekretess-, rapporterings- och anmälningsplikt, är en utvidgad och omarbetad upplaga av Personlig assistans i LSS. Boken är skriven av Staffan Olsson. Studentlitteratur, 2020.

Lagstiftningen är uppdaterad till och med första halvåret 2020.

Huvudsyftet med boken är att ta upp och diskutera några av de lagar som styr arbetet inom LSS-området.

Boken är lättläst och heltäckande. Den innehåller tio kapitel kring lagstiftning, ansvar, öppenhet, sekretess och tystnadsplikt, etiska överväganden, anmälningsplikt, respektfullt bemötande samt Lex Maria och Lex Sarah.