Leka, prata, äta - övningar för barn med särskilda behov

Antologin Leka, prata, äta - övningar för barn med särskilda behov, lägger fokus på färdighetsträning till barn med inlärningssvårigheter. Den är skriven av Lars Klintwall & Maria Olofsgårde Jegéus (red.). Natur & Kultur, 2020.

 Leka, prata, äta - övningar för barn med särskilda behov
Boken Leka, prata, äta - övningar för barn med särskilda behov. Natur & Kultur, 2020. Omslaget till boken Leka, prata, äta - övningar för barn med särskilda behov.

Författarna till antologin Leka, prata, äta är samtliga psykologer eller logopeder med stor erfarenhet och kunskap kring barn med funktionsnedsättningar. Kapitelförfattare är Anna Backman, Hampus Bejnö, Bella Berg, Tiina Holmberg Bergman, Catrin Killander, Ulrika Långh, Charlotte Scocco, Dag Strömberg, Klara Wenneborg. 

Läsaren får följa tre barn i förskoleåldern i samspel och övningar med föräldrar och förskolepedagoger. Varje kapitel och färdighetsövning inleds med korta fakta om för vem övningen är relevant och varför färdigheten är viktig att kunna.

Övningarna bygger på beteendeanalytisk teori och är förklarade på ett sätt som gör att vuxna, även utan tidigare erfarenhet av barn med särskilda behov, direkt kan börja använda dem.

Leka, prata, äta är en välskriven handbok, med härliga illustrationer, för föräldrar och pedagoger som söker övningar och hjälpsamma strategier för att träna på att äta varierat, leka med andra barn, uttrycka sin vilja, sova bättre, och öva på turtagning. Bra innehållsregister och hänvisningar till forskningsstöd ingår.