Kunskapsstödet Att samtala med barn

Att samtala med barn - kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. Socialstyrelsen, 2018.

Kunskapsstödet vänder sig till alla som möter och samtalar med barn inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård. Utgångspunkten är barns rätt att komma till tals, som den kommer till uttryck i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Syftet är att öka barns möjligheter till delaktighet inom vård och omsorg. Kunskapsstödet har tagits fram i samverkan mellan myndigheter, organisationer, externa experter och professionen.

Dessutom har ett antal barn och ungdomar bidragit med sina erfarenheter av samtal med vuxna inom vård och omsorg.