Kompisserien

Min kompis har... är en serie böcker för barn som vill veta mer om olika funktionsnedsättningar. Böckerna är skrivna av Mrs Hyper och Region Uppsala. Infoteket om funktionshinder, Region Uppsala, 2019-2020.

Nu har det kommit ut sammanlagt 9 stycken böcker i Kompisserien. Serien riktar sig till alla barn som vill veta mer om olika funktionsnedsättningar.

Lär känna Max, Lova, Dante, Maja, Oscar, Ella och deras vänner i infotekets kompisböcker. Det är en bokserie i mini-format med fokus på barn som har olika funktionsnedsättningar.

Serien är framtagen i nära samarbete med MrsHyper som har skrivit text och illustrerat.