”Gå eller rulla – alla vill knulla” - funktionsrättsaktivism i nyliberala landskap

En avhandling av Mikael Mery Karlsson om sexualitet, normer och funktionsnedsättning.

I Sverige finns en lång tradition av rörelser som kämpar för sexuella rättigheter, liksom rörelser som kämpar för människors rätt att leva ett fullvärdigt liv oavsett hur ens kropp eller hjärna fungerar. Den här studien analyserar mötet mellan den sexualpolitiska rörelsen och funktionsrättsrörelsen i kampen för allas rätt till sexualitet och intimitet oavsett kroppsfunktionalitet.

Genom intervjuer, deltagande observationer och arkivstudier undersöker genusforskaren Mikael Mery Karlsson de möjligheter och begränsningar som aktivister i denna kamp möter i det nyliberala Sverige.

”Gå eller rulla – alla vill knulla” - funktionsrättsaktivism i nyliberala landskap av Mikael Mery Karlsson, Arkiv förlag, 2020