Kaosteknik: om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Lina Melander använder sig av metaforer för att beskriva hur Mini som träffas av solens strålar utsätts för skadlig påverkan. Illustrationer i form av Mini och Morsan visar hur olika situationer kan hanteras. Boken ger många insikter i NPF-vardagen.

Dessa skadliga strålar representerar ljus, dofter, oförberedda händelser, kollektiv information, ovisshet, prestation, tidspress och ljud, för att nämna några. Det som kan skydda Mini är struktur, planering, kommunikation, förutsägbarhet, visuellt stöd, skriftlig information med mera.

Boken är uppdelad i 12 kapitel som berör områden som diagnoser, föreställningsförmåga, sammanhang och detaljer, övergångar mellan aktiviteter och anhöriga. Kaosteknik förmedlar olika slags situationer, vad kaosteknik står för och vem och vilka som kan behöva kunskap om den tekniken.

Kaosteknik är utgiven av Mrs Hyper, 2020