Jag vill inte till skolan - en bok om skolvägran

Jag vill inte till skolan: om problematisk skolfrånvaro hos barn och unga av Anne Vibeke Fleischer. Studentlitteratur, 2020.

Boken handlar om barn och unga i åldern 6–16 år för vilka det blir ett problem att gå till skolan.

Barns och ungas skolvägran kan ha många olika orsaker. Man räknar med att en elev i varje klass inom förskola och grundskola har problematisk frånvaro. Barnet värjer sig mot en ohållbar situation genom att stanna hemma från skolan.

Problematisk skolfrånvaro är ett sammansatt problem som ställer krav på ett nära samarbete mellan hem och skola.

För de vuxna gäller det att utgå från barnens verklighet. Det är den som styr barnens beteende. Minsta tecken på vantrivsel måste upptäckas tidigt.

Boken riktar sig främst till föräldrar, men även till lärare och annan personal som arbetar med barn och unga. På ett konkret och pedagogiskt sätt tar författaren upp några av de bakomliggande orsakerna till skolvägran, hur de yttrar sig och hur man kan arbeta med problematisk frånvaro.