Jag lever ett liv som liknar ditt

Vad krävs det för att bli framgångsrik när man har en funktionsnedsättning? Jan Grue, författare och professor vid Oslo universitet, är född med en muskelsjukdom. I boken Jag lever ett liv som liknar ditt (Weyler förlag, 2019) berättar han om sina erfarenheter av att leva med en sårbar kropp och om sina drömmar och tankar om framgång och tillgänglighet. Boken nominerades till Nordiska rådets litteraturpris 2019.

Funktion i Fokus ställde fyra frågor till författaren Jan Grue

Vad gjorde att det blev viktigt för dig att skriva boken?

– Det var en lång process att skriva boken, som jag jobbat med i närmare tio år. Efter att jag blev pappa kändes det viktigt att följa upp några spår från min egen barndom. Som jag skriver i boken fick jag en hel del dokument som handlar om min egen uppväxt, men från ett myndighets- och kliniskt perspektiv. Det var en berättelse som jag både kände igen och inte kände igen, som jag både tog avstånd från och märkte att jag hade internaliserat. Jag tror att det är så för många människor med funktionsnedsättningar, så jag tänkte nog också att detta kunde bli en berättelse som inte bara handlade om mina erfarenheter utan om något som kunde vara viktigt för flera.

Vilka är dina drivkrafter?

– Skrivande och erkännande, för att uttrycka det lite pretentiöst. Jag arbetar på ett universitet med mycket böcker och kunskap. Jag försöker att förstå världen så gott jag kan, och de bästa medlen jag har för det är kloka saker som har skrivits av andra, som jag provar att tänka med och tänka igenom. Så försöker jag - som väl alla andra - att leva ett liv i balans. Jag har turen att ha en fantastisk familj och ett jobb jag tycker om: en bra utgångspunkt för att göra sådant som känns meningsfullt.

Bokens titel är "Jag lever ett liv som liknar ditt". Vad är det viktigaste du vill förmedla till personer som inte har en rörelsenedsättning?

– Kanske är det först och främst en reell skillnad som handlar mindre om hur kroppar är konstituerade och mycket mer om hur vi förhåller oss till kroppar som vi uppfattar som annorlunda. Det är viktigt för mig att säga att detta inte bara handlar om hur samhället är organiserat när det gäller arbete, utbildning och så vidare, utan också om alla de små interaktioner om hur vi skapar och reproducerar skillnader och föreställningar om vem som kan och inte kan leva ett fullvärdigt liv.

Är det något annat du tycker är viktigt att få med?

– Att det har varit en fantastisk upplevelse att se boken färdas ut i världen. I Norge har jag fått mycket fin respons från ett överraskande brett spektrum av läsare, från min egen och andra generationer. Jag tror att kroppslig sårbarhet är ett tema vi bara har börjat att fundera kring, och hoppas och tror att detta också är intressant för svenska läsare.

"Jag lever ett liv som liknar ditt: en berättelse om att leva med en sårbar kropp" (Weyler förlag, 2020).

Text: Helena Bjerkelius