För din skull, för min skull, eller för skams skull

Boken För din skull, för min skull, eller för skams skull: om LSS och bemötande, handlar om LSS värdegrund och hur man kan tänka kring den. Boken är skriven av Barbro Lewin. Studentlitteratur, 2019.

Boken ger en övergripande kunskap om vad man kan förvänta sig av LSS-verksamheten, vad man kan kräva och hur man gör när värdegrunden hotas, när de goda levnadsvillkoren inte längre uppfylls.

Boken vänder sig främst till utbildningar inom socialt arbete, social omsorg och omvårdnad samt till personal i LSS-verksamhet, men den kan även vara till nytta för personer med funktionsnedsättning och deras organisationer, närstående, gode män och övriga intresserade.