Flickor med autism och adhd

Flickor med autism och adhd - en guidebok för föräldrar och professionella, av Maria Bühler. Studentlitteratur, 2020.

Hur är det att vara flicka med autism och/eller adhd? Traditionellt har forskningen på området utgått från pojkars situation och kunskapen om flickors problematik har därför släpat efter. Detta har bland annat lett till att flickors symtom tidigare har feltolkats och inte tagits på allvar.

Boken växlar mellan forskning och klinisk erfarenhet, men lägger stor vikt vid inifrånperspektivet, alltså hur det är att leva som flicka med autism och/eller adhd och hur det är att vara anhörig.

Flickor med autism och adhd riktar sig till personal i olika verksamheter som kommer i kontakt med flickor med autism och/eller adhd, men också till föräldrar och anhöriga.