Få familjen att funka

Få familjen att funka, av David Edfelt, Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd och Anna Sjölund är en praktisk handbok som visar hur du som förälder kan underlätta för ditt barn eller din tonåring i vardagen hemma. En viktig nyckel är att hjälpa barnet att förstå vad som ska hända, hur, när, var och varför.

Syftet med boken är att ge föräldrar tekniker och metoder för att få vardagen att fungera bättre för barn med olika slags funktionsnedsättningar. Boken är uppdelad i fyra delar: den första tar upp de krav som ställs på barn, och behandlar hjärnans funktion och utveckling av olika förmågor och vanliga diagnoser. Den andra delen berör en tydliggörande pedagogik med strategier och tekniker för att få vardagen att fungera bättre. Del tre tar upp hur föräldrar kan forma en vardag som rymmer mindre av svårigheter och kaos med hjälp av diverse rutiner och hur man kan visualisera tillvaron med veckoscheman, checklistor och tydliga steg-för-steg-instruktioner. Sista delen rör kontakter med bland annat lärare.

Boken fungerar som en handbok när det gäller att möta och bemöta barn och tonåringar med exempelvis autism, adhd, tvångssyndrom, dyslexi och inlärningssvårigheter. Målgruppen är främst föräldrar till barn som ofta krockar med tillvaron.

Få familjen att funka är utgiven av Natur & Kultur, 2021.