Böcker om sex

Här finns tips på böcker om kropp, sex och samlevnad. Böckerna vänder sig till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning samt till pedagoger. Böckerna är skrivna av sexualupplysare och flera av dem på lättläst svenska.

Förskolepocket

Värta att veta om barns sexualitet och integritet

Ellinor Ifors. Natur och Kultur, 2021

Författaren Ellinor Isfors är legitimerad psykolog och sexualupplysare. I den här boken beskriver hon vad barn på förskolan behöver för att kunna bibehålla och utveckla sin integritet, hur barns sexualitet kan ta sig uttryck och hur du som pedagog kan göra för att stötta barnen i detta. 

Medvetenheten kring vikten av att arbeta med barns integritet har ökat kraftigt de senaste åren, tack vare kopplingen mellan Barnkonventionen och förskolans läroplan. Barns sexualitet är inte en lika etablerad fråga, men är ändå något som pedagoger inom förskolan hanterar dagligen. Samtidigt som de flesta inom förskolan vill finnas där och ge förutsättningar för en positiv utveckling kan frågan om barns sexuella utveckling kännas lite laddad och på vissa sätt svår att närma sig. Boken är tänkt att ge pedagoger kunskap kring hur man kan skapa en bra miljö på förskolan och hur man kan tänka och göra i olika knepiga situationer som uppstår. Hur begränsar man till exempel ett olämpligt beteende utan att framkalla skamkänslor hos ett barn? Var går gränserna mellan vanliga beteenden och beteenden som bör väcka vår oro?

Sexuell hälsa vid fysisk funktionsnedsättning

Det börjar med K

Av Stefan Balogh. Borell förlag, 2021

Det börjar med K angriper frågan om sexuell hälsa utifrån aktivitetsbegränsning istället för diagnos, och att varje möte är unikt. Författarens tes är att det aldrig går att säga att en person behöver en viss hjälp på grund av en viss diagnos. Boken diskuterar problematiken kring brist på information och gränser satta av vårdgivare om vad som är okej att prata om, funktionsbortfall och rädsla. Klienter behöver veta att sexuell hälsa är ett ämne de kan ställa frågor om, och vårdgivare behöver kunskap för att möta frågorna. Författaren menar att det handlar om att vara kreativ. Det gäller att ta reda på vad personen vill, att utgå ifrån det personen kan eller vill träna på, vilka hjälpmedel som kan användas och sen sy ihop det till en intervention som personen kan träna upp sin förmåga kring. Precis som för vilken annan aktivitet som helst. När sexuell hälsa finns med i en persons habilitering och rehabilitering leder det till en ökad livskvalitet på alla plan.

Stefan har arbetat med sexuell hälsa med personer som har en fysisk funktionsnedsättning under 20 år. I Det börjar med K ger han berättelser om möten med personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar och hur de fått tillgång till sitt sexuella uttryckssätt.

Lättlästa böcker om sex och sexualitet

Författaren Inti Chavez Perez är sexualupplysare och journalist som skrivit lättlästa böcker om sex och pubertet.

Lätta sexboken

Av Inti Chavez Perez. LL-förlaget, 2014

Lätta sexboken tar upp viktiga kunskaper om sex- och samlevnad. Boken har medvetet korta textrader, enkelt ordval och tydlig kapitelindelning med underrubriker. Det handlar om kroppar och sex. Sex själv och sex tillsammans, med en hel del kunskaper för personer med funktionsnedsättning. Boken tar även upp ämnen som att vara ihop, göra slut, preventivmedel, könssjukdomar, orgasm, porr med mera. Lätta sexboken passar i synnerhet ungdomar på särskolan och ungdomar som har läsproblem.

Fakta om puberteten

Av Inti Chavez Perez. Nypon förlag, 2021

En lättläst faktabilderbok om puberteten. Språket är vardagsnära med korta stycken och kort radlängd och illustrationerna består av inkluderande foton och enstaka informativa, tecknade bilder. Författaren lyckas på litet utrymme ta upp känsliga frågor och ge kunniga, uppmuntrande och respektfulla svar på sådant som ungdomar verkligen behöver veta och bearbeta. Kön kategoriseras som de som har snippa och de som har snopp, vilket visar respekt för, och medvetenhet om, att biologiskt/juridiskt kön inte alltid är detsamma som könsidentifikationen. Fakta om puberteten är särskilt lämplig för läsovana ungdomar och ungdomar med annat modersmål.

Fakta om sex

Av Inti Chavez Perez. Nypon förlag, 2021

Det här är en lättläst och informativ faktabilderbok om sex, särskilt lämplig för läsovana ungdomar och personer med annat modersmål än svenska. Han behandlar sexualupplysning som vilket kunskapsområde som helst, vilket gör att det han skriver känns både självklart och oproblematiskt. Här tar författaren upp känsliga frågor och ger kunniga, uppmuntrande och respektfulla svar på sådant som ungdomar verkligen behöver veta och bearbeta, bland annat samtycke, sex i media, porr och sexuellt våld. Illustrationerna består av inkluderande foton som visar närhet mellan ungdomar, ofta av samma eller obestämt kön, och varma, informativa, tecknade bilder som visar könsorgan och samlag.

Fakta om HBTQ 

Av Linnea Lindborg. Nypon förlag, 2021

En lättläst faktabilderbok, som ger god överblick över olika termer och beteckningar för könsidentitet och sexuell läggning. Författaren Linnea Lundborg har tidigare varit redaktör på det normkritiska barnboksförlaget Olika. I boken Fakta om HBTQ förklaras kortfattat och sakligt vad som menas med att vara hetero-, homo- och bisexuell/pansexuell. Även beteckningarna hbtq+, trans, cis, queer, asexuell, intersexuell och polyamorös förklaras. På respektive uppslag finns foton på kända personer, mestadels relativt unga, som tillhör gruppen som beskrivs, exempelvis artisten Darin och programledaren Clara Henry. Även lite äldre personer och utländska artister finns med som representanter för olika sexuella identiteter. Kändisarnas öppenhet med sin sexuella läggning kan kanske hjälpa unga läsare att våga vara sig själva och stå för sin egen könsidentitet och sexualitet. I slutet av boken finns historiska aspekter på hbtq-personers livssituation i Sverige och goda lästips för den som vill veta mer.

Om kroppen, känslor och sex för barn och unga

Nathalie Simonsson, sexualupplysare på RFSU, har skrivit böcker om kroppen, känslor och sex. Världens viktigaste bok vänder sig till yngre barn, 9-12 år. Viktigast av allt är skriven för åldrarna 12-15 år.

Världens viktigaste bok: om kroppen, känslor och sex

Av Nathalie Simonsson. Ordfront, 2012

Världens viktigaste bok ges ut i samarbete med RFSU och tar upp det som står i skolans kursplaner om kroppen, relationer och sexualitet. Kapitlen behandlar könsroller, självkänsla, familjerelationer, vänskap, kärlek och sex. Läsaren får hjälp att skärskåda reklam och rådande skönhetsideal och budskapet att tro på sig själv och att gilla sin kropp som den är genomsyrar hela boken. Boken passar till stora delar från 10-årsåldern, men den ingående redovisningen och beskrivningar av samlagsställningar är mer riktade till lite äldre ungdomar. 

Viktigast av allt: om kroppen, känslor och sex

Av Nathalie Simonsson. Ordfront, 2018

I sex kapitel om kroppen, könsroller, känslor, att vara tillsammans, respekt och sex, går författaren igenom det en läsare i puberteten kan behöva veta. Simonsson beskriver hur könsorganen fungerar, om preventivmedel, om olika känslor och värdet av att respektera och hjälpa varandra. Det redogörs för alla aktuella lagar som finns. Boken tar upp genusperspektiv, jämlikhet och normer och det påpekas hur djupt vissa normer sitter, så att dem kan tas för självklara. Återkommande är också att verkligheten ser annorlunda ut mot hur sex och kroppsideal presenteras i romantiska filmer och reklam.