Autism och adhd i fritidshemmet

Autism och adhd i fritidshemmet: tydliggörande pedagogik, är en handbok som riktar sig speciellt mot fritidshemmens verksamhet. Boken är skriven av Cajsa Jahn. Natur & Kultur, 2020.

Boken har fokus på tydliggörande pedagogik i syfte att ge personalen redskap för att skapa en begriplig, hanterbar och meningsfull lärmiljö för elever med autism och adhd.

Det inledande avsnittet ger kunskaper i att förstå funktionsförmågor hos elever med adhd och autism. Därefter presenteras tydliggörande pedagogik, lärmiljöer, hur olika aktiviteter kan anpassas för att fungera, hur kritiska situationer kan bemötas och förebyggas och om samverkan mellan lärare, elevhälsopersonal, elevassistenter och föräldrar.

Det är en handfast, tydlig bok som ger många exempel och har användbara diskussionsfrågor.