Att leva med långtidssjuka barn: det blir bra ändå

Boken är skriven av Maria Nystedt som är mamma till ett barn med en kronisk blodsjukdom . Boken vänder sig till anhöriga med långtidssjuka barn. Lava förlag, 2015.

När sonen Adrian föddes med en kronisk blodsjukdom hittade hans mamma Maria Nystedt ingen bok om andra i samma situation. Nu har hon själv skrivit "Att leva med långtidssjuka barn: det blir bra ändå".

Vi får följa familjen när de pendlar mellan hopp och förtvivlan men långsamt lär sig att leva med den nya livssituationen och så småningom börjar tro på livet igen.

Boken tar upp läkarens perspektiv på kronisk sjukdom, vad som händer med familjen, det sjuka barnet, ovisshet, syskon, sorgebearbetning, acceptans och glädje.

Flera boktips på anhörigtema

Bibliotekarien Helena Hallgren har valt ut sex stycken böcker med anhörigperspektiv. De vänder sig anhöriga i olika åldrar och till yrkesverksamma som möter anhöriga. I urvalet finns självbiografiska berättelser, bilderböcker samt fakta- och kunskapsguider.