Anhörig i nöd och lust

Boken vänder sig till anhöriga som ger omsorg till en närstående. Den är skriven av Lennarth Johansson, psykolog, docent i gerontologi och forskningsledare. Vårdförlaget, 2016.

De flesta kommer under livets gång att få uppleva hur det är att antingen blir beroende av hjälp från andra eller att någon annan behöver vår hjälp.

"Anhörig i nöd och lust" vänder sig till anhöriga som ger omsorg till en närstående, och ger viktig information om vilket stöd anhöriga kan få, deras rättsliga ställning samt betonar vikten av att slå vakt om den egna hälsan för att orka vårda en anhörig.

Lennarth Johansson, är psykolog och docent i gerontologi och är verksam som forskningsledare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Flera boktips på anhörigtema

Bibliotekarien Helena Hallgren har valt ut sex stycken böcker med anhörigperspektiv. De vänder sig anhöriga i olika åldrar och till yrkesverksamma som möter anhöriga. I urvalet finns självbiografiska berättelser, bilderböcker samt fakta- och kunskapsguider.