Sexuell hälsa i Funktion i fokus nyhetsbrev

Många som har en funktionsnedsättning upplever att omgivningen inte vill se deras behov av sex och intimitet, men det håller på att förändras. Den senaste tiden har myndigheter, organisationer och föreningar uppmärksammat ämnet. Det finns böcker, poddar, rapporter, webbplatser och information för den som vill lära sig mer.

I Funktion i fokus nyhetsbrev har vi samlat olika aspekter på ämnet funktionsnedsättning och sexualitet. Vi hoppas att det kan bidra till att öka kunskapen och göra det lättare att prata om sex.

Par som kramar varandra
Foto: Pieter Ten Hoopen En konstnärlig bild där man ser att en man kramar om någon

Sex program om sex

Podden Funka olika har gjort en serie om sexuell hälsa hos barn och unga med funktionsnedsättning. Programmen tar upp frågor som unga kan ha om sex och relationer, och sådant som kan vara bra för föräldrar att veta. Ett avsnitt handlar om könsdysfori vid samtidig autism.
» Om ungas sexuella hälsa i podden Funka olika

Så jobbar habiliteringen med sexuell hälsa

Sexuell och reproduktiv hälsa omfattar alla, oavsett funktionsförmåga, genom hela livet. Det är utgångspunkten för ett projekt som pågår inom Habilitering & Hälsa, Region Stockholm.
» Så jobbar habiliteringen med sexuell hälsa

Unik kartläggning av sexuell hälsa

Funktion i fokus ställde fem frågor till Veronica Östervall, kommunikatör vid Funktionsrätt Sverige, om rapporten “Vill du ligga med mig då?”. Rapporten bygger på en unik kartläggning av den sexuella hälsan hos personer med funktionsnedsättning. Bakom rapporten står Funktionsrätt Sverige och RFSU.
» Unik kartläggning om sexualitet och funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning påverkar porrkonsumtion

Vad vet vi om pornografins inverkan på barn och unga med funktionsnedsättning? Eller vad porr betyder för deras hälsa och relationer? En kartläggning som Barnombudsmannen gjort på regeringens uppdrag visar att funktionsnedsättning är en faktor som påverkar porrkonsumtionen. Rapporten bygger på aktuell forskning samt intervjuer med bland annat personal inom ungdomsmottagningar och habilitering.
» Porren spelar roll för unga med funktionsnedsättning

Bibliotekarien tipsar

Helena Hallgren, bibliotekarie vid Habilitering & Hälsa, ger tips på informativa böcker om kropp, sex och samlevnad för såväl pedagoger som barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Böckerna är skrivna av sexualupplysare och flera av dem är på lättläst svenska.
» Böcker om sex

Lättlästa webbplatser om sex

Privatliv är en app som handlar om kroppen, känslor, relationer och sex.
» mittprivatliv.se

Något har hänt är en webbplats om sexuellt våld och rättigheter.
» nagotharhant.se

Så funkar sex är en webbplats om sex och kroppen.
» safunkarsex.se

Metodbanken Jag har lust

En metodbank för dig som vill jobba med relationer, sexualitet och rättigheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
» jagharlust.se

Funktionshindersguiden om sexualitet

I Stockholms län finns flera mottagningar som arbetar med frågor om sexualitet. På funktionshindersguiden får du överblick över mottagningar, webbplatser, poddar och filmer om sexualitet som riktar sig särskilt till personer med funktionsnedsättning.
» Sexualitet på funktionshindersguiden.se

Notiser från Habilitering & Hälsa

Vi följer riktlinjerna när restriktionerna tas bort

Habilitering & Hälsa fortsätter att hålla en säker vårdmiljö även när corona-restriktionerna tas bort i samhället. Våra lokaler är anpassade för fysiskt avstånd och vi använder nödvändig skyddsutrustning. Vi ger kurser både i våra lokaler och digitalt.

Rådgivningen ger stöd i vardagen via telefon

Behöver du hjälp med att skapa rutiner, förstå vad det innebär att ha en funktionsnedsättning eller stöd i en relation? Boka telefontid med Habilitering & Hälsas rådgivning för en fungerande vardag. Frågetjänsten svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning.
» Frågetjänst och rådgivning

Masteruppsats kan leda till bättre vård för personer med andningssvårigheter

Cecilia Mårtensson, leg. sjukgymnast med specialisttjänst vid Habilitering & Hälsa, har nyligen publicerat en masteruppsats om instrumentet "Liverpool Respiratory Symptom Questionnaire" (LRSQ), som används för personer med flerfunktionsnedsättning och andningsproblematik.
» Masteruppsats kan leda till bättre vård

Fler masteruppsatser
» habilitering.se/uppsatser

 

Publicerad 2021-10-14