Listen

Hela kurskatalogen

Sök enklast under Filtrera och välj det du är intresserad av, till exempel på vilken mottagning eller om vilket ämne.

Din sökning på 'Habiliteringscenter Liljeholmen barn' gav 21 sökträffar

Filtrera

Filtrering

Adhd-center
Autismcenter små barn
Center för sinnesstimulering - Korallen
Center för sinnesstimulering - Lagunen
Dövblindteamet
Dövteamet
Habiliteringens anhörigcenter.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
Habiliteringens resurscenter
Habiliteringscenter Brommaplan barn
Habiliteringscenter Brommaplan vuxna
Habiliteringscenter Flemingsberg barn
Habiliteringscenter Haninge barn
Habiliteringscenter Järva barn
Habiliteringscenter Järva vuxna
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Habiliteringscenter Linde vuxna
Habiliteringscenter Mörby barn
Habiliteringscenter Mörby vuxna
Habiliteringscenter Norrtälje
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Habiliteringscenter Sollentuna vuxna
Habiliteringscenter Stockholm vuxna
Habiliteringscenter Söderstaden barn
Habiliteringscenter Södertälje barn
Habiliteringscenter Södertälje vuxna
Habiliteringscenter Tullinge vuxna
Hjärnskadecenter
Hjärnteamet barn
Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga
Motorik- och träningscenter
Safiren – boende för barn
Taltjänst
Tittut spädbarnsverksamhet
VUB-teamet
Återställ
Samhällets stöd
Skola, arbete och sysselsättning
Motorik och förflyttning
Andning och sväljning
Smärta och sinnesintryck
Dagliga rutiner
Språk och kommunikation
Socialt samspel och relationer
Hälsa och levnadsvanor
Problembeteende
Kunskap om funktionsnedsättningen
Stöd till anhöriga för det egna måendet
Återställ
Autism
Adhd/add
Dövblindhet
Dövhet
Flerfunktionsnedsättning
Förvärvad hjärnskada
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Återställ
0-6 år
7-17 år
18 år och äldre
Återställ

2024-09-16, Flera tillfällen

16.30 - 18.30

Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

För dig som är förälder och har kontakt med habiliteringscenter Liljeholmen. En informationskväll om anpassade fritidsaktiviteter för barn med autism, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning.

Se mer

2024-11-07

13 - 16

Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

Den här föreläsning riktar sig till dig som har barn med en funktionsnedsättning och som är upp till 17 år. Den ger verktyg för att skapa en god relation med ditt barn och för att förebygga beteendesvårigheter.

Se mer

2024-10-11

9 - 12

Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

Den här föreläsning riktar sig till dig som har barn med en funktionsnedsättning och som är upp till 17 år. Den ger verktyg för att skapa en god relation med ditt barn och för att förebygga beteendesvårigheter.

Se mer

2024-08-30

9 - 12

Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

Den här föreläsning riktar sig till dig som har barn med en funktionsnedsättning och som är upp till 17 år. Den ger verktyg för att skapa en god relation med ditt barn och för att förebygga beteendesvårigheter.

Se mer

2024-12-05

13 - 16

Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

Den här föreläsning riktar sig till dig som har barn med en funktionsnedsättning och som är upp till 17 år. Den ger verktyg för att skapa en god relation med ditt barn och för att förebygga beteendesvårigheter.

Se mer

2024-10-21, Flera tillfällen

15 - 16.15

Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

Det här är en kurs för dig som har autism, är 15-17 år och har problem med stress. Du lär dig vad stress är och vad du kan göra för att hantera den bättre. I kursen är det 5-8 deltagare och två samtalsledare. Vi ses vid fyra tillfällen.

Se mer

2024-11-13, Flera tillfällen

9 - 11.30

Habiliteringscenter Liljeholmen barn, Liljeholmsvägen 14

Det här är en kurs för dig som har barn med intellektuell funktionsnedsättning som är 2-18 år. Under tre träffar får du grundläggande kunskap om diagnosen och tips för att vardagen ska fungera bättre.

Se mer

2024-09-09, Flera tillfällen

14 - 16.30

Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

En kurs på två tillfällen för dig som är förälder till en ungdom, 13-17 år, med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Du får ta del av olika strategier och förhållningssätt för att utveckla en mer ömsesidig kommunikation.

Se mer

2025-01-17, Flera tillfällen

9 - 12

Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

Många barn med autism äter för ensidigt, för mycket eller för lite. Det här är en kurs för dig som har ett barn som är 7-17 år. Det är fyra träffar där deltagarna lär sig mer om matproblematik och får sätta upp egna mål att arbeta mot mellan träffarna.

Se mer

2024-10-15

13.30 - 15

Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

En föreläsning om motoriska svårigheter vid autism för föräldrar till barn med autism, som har kontakt med Habiliteringscenter Liljeholmen. Personal på barnets förskola/skola/fritids kan också delta.

Se mer

2025-04-10, Flera tillfällen

8.45 - 12.30

Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14, plan 2

Navigator ACT är en behandling i grupp för dig som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning och som upplever stress, oro eller nedstämdhet i ditt föräldraskap.

Se mer

2025-01-21, Flera tillfällen

14.30 - 15.30

Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

I den här kursen träffar du andra barn för att lära dig mer om din diagnos. Du kan också prata om dig själv eller ställa frågor och höra hur det är för andra. Ni träffas fem gånger tillsammans med gruppledare.

Se mer

2024-09-13

9 - 11.30

Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14, plan 2

En föreläsning om hur du som förälder eller annan närstående kan hantera problematisk dator- och mobilanvändning hos barn och ungdomar med autism, 7-17 år.

Se mer

2024-11-25

13 - 15.30

Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14, plan 2

En föreläsning om hur du som förälder eller annan närstående kan hantera problematisk dator- och mobilanvändning hos barn och ungdomar med autism, 7-17 år.

Se mer

2024-09-23, Flera tillfällen

9 - 11

Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

För dig som är förälder till barn 0-17 år, med rörelsenedsättning, och som har kontakt med Habiliteringscenter Liljeholmen barn.

Se mer

2024-09-25, Flera tillfällen

13.30 - 16

Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

Det här är en kurs på tre tillfällen för dig som är föräldrar till barn med autism utan intellektuell funktionsnedsättning som är 7-10 år. Du får ta del av strategier som kan vara till stöd för barnet i sociala aktiviteter.

Se mer

2024-11-06, Flera tillfällen

13.30 - 16

Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

Sociala berättelser, ritprat och seriesamtal är metoder för att förklara och hjälpa barn i hur man gör i olika situationer. Det här är en kurs på två tillfällen för dig som är förälder till ett barn med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning, 7-17 år.

Se mer

2024-09-24, Flera tillfällen

16 - 17

Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

För ungdomar, 13-17 år, som har en bror eller syster med autism. I en syskongrupp deltar sex till tio ungdomar som träffas fyra gånger. Före och efter är det föräldraträffar.

Se mer

2024-11-04, Flera tillfällen

15 - 16

Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

Den här syskongruppen är till för dig som har en bror eller syster med autism. Det är fem träffar där vi pratar och gör saker tillsammans. Föräldrarna träffas två gånger.

Se mer

2024-11-18

14 - 16.15

HC Liljeholmen barn, Liljeholmsvägen 14

För föräldrar, andra anhöriga och personal till barn med behov av alternativ och kompletterande kommunikation i form av tecken, TAKK, och som har kontakt med Habiliteringscenter Liljeholmen. Familjer på andra habiliteringscenter kan delta i mån av plats.

Se mer

2024-09-26

9 - 11.15

HC Liljeholmen barn, Liljeholmsvägen 14

För föräldrar, andra anhöriga och personal till barn med behov av alternativ och kompletterande kommunikation i form av tecken, TAKK, och som har kontakt med Habiliteringscenter Liljeholmen. Familjer på andra habiliteringscenter kan delta i mån av plats.

Se mer

1/1