Matproblematik hos barn med autism

  • Erbjuds på olika habiliteringscenter under året

Många barn med autism äter för ensidigt, för mycket eller för lite. Det här är en kurs för dig som har ett barn som är 7-17 år. Under kursens tre till fyra träffar pratar vi om orsaker bakom svårigheterna och strategier som kan hjälpa.

Kursen är på tre till fyra tillfällen och inleds med en teoretisk genomgång. Därefter arbetar vi i grupp med att sätta mål för varje barn och tillsammans hjälpa till att planera för hur man kan nå en positiv förändring.

Det är viktigt att du är med vid första kurstillfället för att få en teoretisk grund. Kurstillfällena bygger på varandra och mellan varje tillfälle är det hemuppgifter. En eller flera föräldrar kan delta men det är bra om någon förälder deltar vid hela kursen.

Kursen riktar sig till dig som har ett barn med autism eller autism i kombination med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

För att delta behöver du ha gått en grundkurs om autism inom Habilitering & Hälsa (6-12 timmar) eller ha kontakt med ett habiliteringscenter. Om du inte har det kan, du läsa här om hur ni får kontakt med Habilitering & Hälsa.

Information om Matproblematik hos barn med autism som pdf

Gå till anmälan för att se aktuella datum.
Du kommer då till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Mat, 7-17 år