Syskongrupper

  • Erbjuds på olika habiliteringscenter under året

En syskongrupp är till för dig som har en bror eller syster med funktionsnedsättning. Du kan vara 6-17 år och du träffar andra syskon och lär dig mer om funktionsnedsättningen. Det är olika grupper för olika åldrar. Vi träffas fem gånger.

I en syskongrupp träffas 6-8 barn eller ungdomar. Ni kan prata om hur ni har det, ställa frågor och lära er mer om er brors eller systers funktionsnedsättning. Vi fikar varje gång vi ses, tittar på korta filmklipp och gör någon aktivitet.

Vi träffas fem gånger och varje träff är 1,5 timme och har olika teman. Exempel på teman är likheter och olikheter, rättvisa och orättvisa, känslor och möjligheter. Gruppen leds av en eller två gruppledare.

För föräldern

Det är föräldraträffar där kursledarna berättar om syskonträffarnas innehåll. Vi pratar även om hur syskon kan påverkas av syskonrelationen på kort och lång sikt och finns tillfälle till erfarenhetsutbyte. För föräldrar till yngre syskon är det två träffar. För föräldrar till 13-17-åring är det en träff.

Grupperna riktar sig till syskon som inte har en egen funktionsnedsättning och som känner till sin systers eller brors diagnos. Åldern på systern eller brodern har ingen betydelse.

För grupper för syskon till barn med autism, behöver minst en förälder först ha gått en grundkurs om autism, 6-12 timmar, på Autismcenter små barn eller Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Information om Syskongrupp som pdf

Intresseanmälan

Det är en förälder som anmäler intresse att delta. Det går att anmäla sig här på webben med ett Bank-ID. Om det saknas, kan man ringa till den mottagning som anordnar syskongruppen.

När du går till anmälan kommer du till vårt anmälningssystem Ping pong.

Anmälan för syskon till barn med autism

Anmälan för  syskon till barn med intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, 0-6 år, 7-17 år, Anhöriginsats