Kognitivt stöd – workshop för föräldrar till barn med autism

  • Erbjuds på olika habiliteringscenter för barn

En workshop för dig som har barn, 5-17 år, med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning. Du får först information om kognitivt stöd, tidshjälpmedel och bildstöd. Därefter finns det tid för diskussion med andra och arbete med fokus på det egna barnet.

I denna workshop får du:

  • Ökad insikt om varför och på vilka sätt kognitivt stöd ofta är hjälpsamt.
  • Exempel på utmaningar i vardagen som vi tror att du/ni föräldrar kan känna igen er i, samt få råd kring hur du/ni ska få dessa att fungera bättre hemma hos er.
  • Kunskap om att bildstöd kan utformas och individanpassas för att passa olika situationer och personer, oavsett ålder.
  • Information om vad svårigheter med tidsuppfattning innebär och hur barnet med denna svårighet kan utveckla sin förmåga samt hur och när kompensatoriska hjälpmedel kan användas.
  • Tillfälle att träffa och höra andra föräldrar i liknande situation.
  • Tillfälle att ställa frågor direkt till arbetsterapeuter.

Workshopen är 2,5 timme och det är ungeär 10-15 deltagare. 

För att delta behöver du ha haft ett första besök på ett habiliteringscenter och gått en grundkurs om autism inom Habilitering & Hälsa, 6-12 timmar. Om du inte har det kan du läsa om hur ni ansöker här.

Information om Kognitivt stöd - workshop för föräldrar till barn med autism som pdf

Intresseanmälan

Workshopen erbjuds på alla habiliteringcenter för barn flera gånger under året. Ta kontakt med det habiliteringscenter du har kontakt med om du är intresserad att delta.

Kontaktuppgifter till habiliteringscenter

Habilitering, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, 0-6 år, 7-17 år