Nyhetsbrev om våld och funktionsnedsättning

I Funktion i fokus nyhetsbrev kan du ta del av kunskap och material för att öka medvetenheten om våld och funktionsnedsättning. I podden Funka olika möter du Ann Jönsson, utredare på Socialstyrelsen.

Foto: Yanan Li Barn på center för sinnesstimulering, korallen i Stockholm

Våld mot barn med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning riskerar i högre grad att utsättas för våld än andra barn. För att kunna upptäcka och hjälpa de som utsätts är det viktigt att ha kunskap om risk för våld. Podden Funka olika har träffat Ann Jönsson, utredare på Socialstyrelsen, som arbetar för att öka kunskapen inom sjukvård och socialtjänst.
​​​​​» Om våld mot barn med funktionsnedsättning i podden Funka olika


Stöd till personal i vård och omsorg

På Kunskapsguiden finns ett material om våld mot barn som kan användas av personalgrupper inom sjukvård och socialtjänst. Det kan användas för att öka kunskapen och medvetenheten hos personal.
» Kunskapsguiden - våld mot barn med funktionsnedsättning


Så kan du fråga om våld i nära relationer

Vissa symtom på våldsutsatthet är diffusa och kan dessutom överlappa symtomen på funktionsnedsättningen. Därför gäller det att ställa frågor på rätt sätt. Socialstyrelsen har tagit fram stöd för personal.
» Viktigt med kunskap om våld i nära relationer

Kartläggning av våldsutsatthet

Myndigheten för delaktighet har gjort en kartläggning om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning och vilken förmåga myndigheter, regioner och kommuner har att förebygga och upptäcka våld samt ge stöd till dem som utsätts. (tillägg februari 2023)

» Kartläggning av våldsutsatthet, mdf.se

Bildstöd om våld
Foto: VGRegionen Bildstöd om våld

Bildstöd för bättre samtal

Västra Götalandsregionen har tagit fram bildstöd för att underlätta samtal med barn och vuxna som har funktionsnedsättning. Materialet kan användas i förebyggande samtal och vid misstanke om att någon utsatts för våld eller kränkning.
» Bildstöd på Västra Götalandsregionens webbplats

Man sitter i kök med dator
Foto: Yanan Li Man sitter i kök och gör en webbkurs

Aktuella webbkurser

Att förebygga beteendeproblem

Problembeteende kan handla om att skada sig själv, vara våldsam mot andra eller ha sönder saker. Den här kursen vänder sig till föräldrar till barn 0-17 år. Den ger strategier och verktyg för att skapa relation till sitt barn och förebygga beteendeproblem.
» Att förebygga beteendeproblem

Autism hos vuxna, för anhöriga

Den här webbkursen vänder sig till vuxna som har en vuxen anhörig med autism. Den ger kunskap om diagnosen och strategier i vardagen. Kursdeltagare behöver vara bosatta i Stockholms län.
» Autism hos vuxna för anhöriga

 

Publicerad 2022-11-23