Autism hos vuxna, en kurs för anhöriga

  • Webbkurs, Habiliteringens resurscenter

För anhöriga och andra närstående till en vuxen person med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Webbkursen ger information om autism och strategier i vardagen.

Den här kursen är för dig som är förälder, partner, vuxet barn, vuxet syskon eller annan närstående till en vuxen person med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Kursen ger information om autism och strategier i vardagen. Den tar även upp hur det kan kännas att vara närstående.

Kursen är kostnadsfri och tar cirka fyra till åtta timmar att gå igenom. Du kan göra kursen vid en dator, surfplatta eller smartphone. Kursen är öppen under fyra veckor. Under den tiden kan du logga in så många gånger du behöver.

Innehåll

  • Vad är autism?
  • Konsekvenser i vardagen.
  • Förhållningssätt gentemot din närstående.
  • Strategier som är användbara i vardagen för din närstående med autism.


Varje avsnitt består av text, bild och ibland en kortare film som handlar om ämnet.

Om webbkursen Autism hos vuxna, en kurs för anhöriga som pdf

Anmälan

Du behöver ha BankID eller Freja ID för att anmäla dig.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Vuxen, Anhörig/Närstående, Habiliteringens resurscenter, Webbkurs, 18 år och äldre, Anhöriginsats