Att förebygga beteendeproblem

  • Webbkurs, Habiliteringens resurscenter

För dig som är föräldrar och närstående till ett barn med funktionsnedsättning, 0–17 år. Webbkursen ger dig verktyg för att skapa relation med ditt barn och förebygga beteendesvårigheter.

Den här kursen ger dig som är förälder eller närstående strategier och verktyg för att förebygga beteendeproblem. Du får också tips och råd om hur du kan få bättre ork i vardagen och ökad tilltro till dig själv som förälder.

Ämnen vi tar upp är:

  • Samvaro med barnet
  • Verktyg för en bättre vardag
  • Hur du kan ta hand om dig själv.

Om webbkursen Att förebygga beteendeproblem som pdf

Vi har även en föreläsning om problembeteende, med liknande innehåll som den här webbkursen.
Förebygga problembeteende, föreläsning

Anmälan

Du behöver ha mobilt BankID eller Freja ID för att anmäla dig. 

Habilitering, Sömn, Problembeteende, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Webbkurs, 0-6 år, 7-17 år