Susanna vill att fler ska våga fråga om sex

Ta två djupa andetag – och bara fråga! Så lyder bästa rådet från Susanna Karlsson, socionom inom Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Hon vill uppmuntra fler att våga prata om sexuell hälsa.

Vilka behov är allra viktigast för att en människa ska överleva?

Många av oss skulle kanske svara ”att äta, dricka, sova och gå på toaletten”.

Så tänker även Susanna Karlsson men hon vill dessutom lyfta fram en annan del av hälsan som hittills inte varit lika självklar att ta upp inom habiliteringen.

– Den sexuella hälsan är verkligen ett grundbehov, ungefär som att äta och sova, även om sexualiteten är mycket mer komplex, säger hon.

– Det går inte att säga att någon inte har en sexualitet. Alla har behov av  beröring, att bli sedda och bekräftade för den man är. I sitt arbete har hon  kommit att intressera sig speciellt för sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning.

– Sexuell hälsa innebär att man har det bra med sin sexualitet, oavsett om du praktiserar den med dig själv eller med andra. Man får ha den, kan känna att  den berikar ens liv, och man får bestämma över den – inom samma ramar som  alla andra, säger hon.

Att ställa sig frågor kring sex, kärlek och relationer är något vi alla gör, unga  som äldre, men i populärkultur och media är det ändå bara de som har en viss funktion och en viss typ av kropp som syns.

– En del kanske aldrig kan känna igen sig – eftersom det inte finns någon som sitter i ”rulle” som blir kär i någon annan på tv.

Efter att ha jobbat i många år nära personer med i första hand intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vet hon att samma frågor finns i deras liv.

Däremot har det hittills varit svårare att hitta rätt forum för att få svar.

– Sexualiteten är en stor och viktig bit i livet. Om du inte lär dig att hantera den ställer det till problem, säger Susanna Karlsson.

I dag får hon i princip aldrig frågan ”Kan du hjälpa mig att få en bättre sexuell hälsa?” men hon hoppas att nya rutiner ska hjälpa fler med funktionsnedsättning att få rätt hjälp och nya möjligheter.

När sex kommer på tal inom habiliteringen är det tyvärr oftast när det blivit problem och fungerar mindre bra, berättar hon.

Det kan handla om sexuellt avvikande beteende, som att någon kanske inte vet när och var man kan onanera eller inte. Eller så kanske någon om och om igen hamnar i riskfyllda situationer och har oskyddat sex.

– Du kan vara tillräckligt gammal och det du gör är inte olagligt men för din omgivning känns det ändå olustigt, och andra förstår att du utsätter dig för något som kan skada dig.

Ibland kan sex ta för stor plats. I andra fall kanske sexualiteten inte får någon plats över huvud taget. Ibland kan omgivningen av omsorg och rädsla bidra till att ämnet inte kommer upp. Man vill ”inte väcka den björn som sover”.

Olika undersökningar visar att fler personer med funktionsnedsättning känner sig mindre nöjda med sin sexuella hälsa jämfört med övriga befolkningen.

– Samtidigt kan många individer vara nöjda, säger Susanna och citerar en vuxen person med autism som hon träffat: ”Sex, det funkar skitbra. Det är det enda som funkar i mitt liv”.

– Det kan verkligen se väldigt olika ut men det jag oftast får höra är upplevelsen att andra tänker att du inte har någon sexualitet.

När Habilitering & Hälsa nu ska ta ett helhetsgrepp på levnadsvanor i projektet Lev, är frågor om sexuell hälsa en del av hälsosamtalet.

– Det är jättepositivt. Precis så visar forskningen att det här behöver hanteras inom vården. När alla får frågor som ställs på ett tryggt sätt, kan du välja om du vill prata vidare om det eller inte, och få chans att hitta svar och hjälp.

Redan idag har behandlarna inom Habilitering & Hälsa tillgång till bra material som kan underlätta insatser kring sexualitet för patienterna, enligt Susanna Karlsson.

– Om vi också har som rutin att tidigt ställa vissa screeningfrågor kommer vi att kunna arbeta både förebyggande och när det uppstått problem. Båda delarna behövs, säger hon.

Läs mer 

Rapporten "Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning" från 2020 på folkhalsomyndigheten.se.

Rapporten "Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, myndighetens
stora befolkningsundersökning" från 2017 på folkhalsomyndigheten.se.

Hjälp till sexuell hälsa

Här kan personer med funktionsnedsättning, och andra, få hjälp med sin sexuella hälsa:

Skribent: Karin Tuvesson

Fotograf/Illustratör: Foto: Anna Molander, Illustratör: Jens Magnusson