Så NPF-säkrar du skolvalet

2023

Gunilla Eldh och Jens Magnusson

Habilitering, Skola, arbete och sysselsättning, Autism, Adhd/add, Barn, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Förskola, skola, fritidsverksamhet

Skolvalet kan vara särskilt svårt när man behöver ta hänsyn till en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Tidningen Funktion i fokus har gjort en serie om att anpassa skolan för barn och ungdomar med exempelvis autism och adhd. Här är några tips på saker att tänka på och frågor att ställa till skolledning och pedagoger inför val av skola.

Alla tips följer samma struktur. Den vänstra sidan består av ett illustration. På högra sidan finns konkreta tips. Tipsen finns återgivna nedan i html.

 1. Har alla som arbetar på skolan kunskap om NPF? Utbildning för personalen är nyckeln till bra bemötande och förståelse för elever med särskilda behov.
 2. Gör skolan anpassningar som underlättar för alla elever? Det är ett bättre förhållningssätt än att ge insatser till vissa elever först när det visar sig att skolan inte fungerar för dem.
 3. Hur ser klassrummen ut? Många med NPF behöver röra på sig ofta och har koncentrationssvårigheter. Finns det möjlighet att byta arbetsplats/arbetsställning och att sitta avskärmad? Finns det kognitiva hjälpmedel, till exempel Time timer, i alla klassrum?
 4. Har alla lärare en tydlig agenda på tavlan där arbetsuppgifternas syfte, början och slut framgår? Får eleverna tydlig återkoppling? Får de hjälp att dela upp arbetsuppgiften i mindre delar?
 5. Har skolan organiserad rastverksamhet? Finns det vuxna som har ansvar för att ordna rastaktiviteter tillsammans med eleverna? Rasterna är en del av elevens hela skoldag och en viktig del i lärandet.
 6. Finns det alternativ för elever som inte vill ta rast på skolgården, till exempel öppet bibliotek, någonstans där man kan lyssna på musik i lugn och ro, spela spel eller bara hänga? Hur säkerställer man att alla elever vet vad man kan göra på rasterna och när.
 7. Ser skolmatsalen trivsam och välplanerad ut? Finns det fasta platser för elever, grupper eller klasser? Det minskar stressen att veta var man ska sitta och med vem.
 8. Har skolmåltidspersonalen kunskap om NPF och strategier för att minska stressen hos dessa elever? Många får stresspåslag av hög ljudnivå, kösystem för att hämta mat och lämna disk och ”kladdig mat” med många blandade ingredienser.
 9. Finns det bildstöd i matsalen? Hur ser stekt torsk med ärter och citronsås ut på tallriken? Var ställer jag glas, porslin och bestick på diskstationen
 10. Kräver skolan läkarintyg för att få särskild mat? Det ska räcka med NPF-diagnos för att få så kallad behovskost. Då handlar det inte om att man inte gillar viss mat utan att man inte kan äta viss mat.
 11. Har elever som inte kan äta tillsammans med andra möjlighet att äta i klassrummet eller i ”tyst kupé”? Det kan vara bra att försöka äta i matsalen men inte till vilket pris som helst.

 

 

Så npf-säkrar du skolvalet, liten