Så NPF-säkrar du skolrasten

2023

Gunilla Eldh och Jens Magnusson

Habilitering, Skola, arbete och sysselsättning, Autism, Adhd/add, Barn eller vuxen, Barn, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Förskola, skola, fritidsverksamhet, Fritid

Tidningen Funktion i fokus har gjort en serie om att anpassa skolan för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempelvis autism och adhd. Det här är tips på hur skolrasterna kan ge alla elever möjlighet till lek, lärande och återhämtning.

 

Alla tips följer samma struktur. Den vänstra sidan består av ett illustration. På högra sidan finns konkreta tips. Tipsen finns återgivna nedan i html.

 1. Se rasterna som en del av elevens hela skoldag. Rasten är en viktig del av lärandet och måste ha struktur, tydlighet och förutsägbarhet.
 2. Ha en organiserad rastverksamhet i hela grundskolan, där vuxna har ansvar för att ordna aktiviteter tillsammans med barnen.
 3. Rastverksamheten är ett gemensamt ansvar för alla som jobbar i skolan. För lärarna är rasterna ypperliga tillfällen att lära känna andra elever än de egna. Samarbeta med personalen på fritids; de ser saker som skolpersonalen inte ser.
 4. Tvinga inte alla elever att vara ute på skolgården på rasten. Utgå från vad eleven behöver för att återhämta sig och koppla av. Se till att det finns alternativ: öppet bibliotek, någonstans där man kan lyssna på musik i lugn och ro, spela spel eller bara hänga.
 5. Alla barn har inte behov av att vara med andra hela tiden. Fråga den som ser ut att vara utanför om det är självvalt. En del barn föredrar bredvidlek.
 6. Skapa smidiga övergångar mellan raster och klassrum. Alla måste inte ut samma tid. Undvik trängsel i korridorer och kapprum.
 7. Förbered eleverna på vad som finns att göra ute. Ett sätt är att göra instruktionsfilmer om olika aktiviteter och koppla dem till en QR-kod som finns på väggen i korridoren. Vissa behöver ritprat och bildstöd om både pauser och skolarbete.
 8. Hjälp eleverna att avsluta sin lek i tid. Att inte få bli klar med det man påbörjat kan skapa oro. Använd tidsstöd, till exempel stora time-timers på skolgården och timglas vid populära aktiviteter.
 9. Skapa naturliga mötesplatser för vuxna och barn, till exempel kaffeautomater på skolgården.
 10. Se över skolgård och pausrum så att de är inbjudande. Vem kollar att grejerna fungerar, ser till att det som är trasigt lagas och köper in nytt?
 11. Ge gärna elever ansvar för en aktivitet på rasten, det stärker självförtroendet. Var noga med att uppgiften är tydlig, kolla att eleven vet vad som förväntas och att aktiviteten är något som andra elever uppskattar.
 12. Se till att någon har ansvar för att utvärdera rastverksamheten regelbundet.

 

Så npf-säkrar du skolrasten, liten