Så NPF-säkrar du klassrummet

2023

Gunilla Eldh och Jens Magnusson

Habilitering, Skola, arbete och sysselsättning, Autism, Adhd/add, Barn, Riktar sig till, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Förskola, skola, fritidsverksamhet

Tidningen Funktion i fokus har gjort en serie om att anpassa skolan för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempelvis autism och adhd. Med dagordning på tavlan, skärmar och lugnande färger kan man skapa studiero för alla elever, oavsett funktionsnedsättning.

Alla tips följer samma struktur. Den vänstra sidan består av ett illustration. På högra sidan kan du läsa tipsen. Tipsen finns även återgivna nedan.

 1. Tydlig dagordning på tavlan. Läraren ska ha en tydlig agenda för lektionen på tavlan och förklara syftet med lektionen och enskilda arbetsuppgifter (som också ska ha tydlig början och slut).
 2. Visuellt tidhjälpmedel. Det är lättare att hålla koncentrationen under lärarens genomgång om man ser tiden tydligt på en klocka som Time­Timer.
 3. Inga elevarbeten på väggarna. De kan pocka på uppmärksamhet och störa koncentrationen.
 4. Arbetsplatser med variation. Beroende av arbetsuppgift kan eleverna välja att sitta vid enskilda bord, arbetsplatser i grupp eller arbeta vid ståbord. Variation i arbetsställningen är bra för alla, inte minst för den som har svårt att sitta still.
 5. Alternativ till vanlig stol. Oro och rastlöshet i kroppen kan minska om man får röra lite på sig genom att sitta på en stol med svikt eller på en pilatesboll.
 6. Saccosäckar. Det kan vara lättare att fokusera på till exempel att läsa en längre text om man sitter lite avskilt i en mjuk saccosäck.
 7. Lugna, enhetliga färger. Ett medvetet val av lugnande färg på väg­garna kan skapa en mer studiefrämjande atmosfär i klassrum och korridorer.
 8. Tydlig struktur. Färgkodade scheman i elevskåpen och ämnes­ pärmar i samma färger ger en tydligare struktur i elevernas vardag. I korridorerna kan tydliga klassrumshänvisningar göra det lättare att hitta rätt.
 9. Arbetsbås. Ibland kan ett arbete kräva lite extra koncentration. Då
  kan eleverna välja att dra sig undan och arbeta i särskilda bås, enkelt ordnat med flyttbara skärmar (som gärna får vara ljuddämpande).
 10. Ljuddämpande skärmar. Med hjälp av flyttbara och ljuddämpan­de skärmar kan man snabbt skapa en lugn arbetshörna i klassrummet. Draperier är ett annat alternativ.