Stöd för samtal om våld och utsatthet

I Funktion i fokus nyhetsbrev mars, lyfter redaktionen temat utsatthet och funktionsnedsättning. Ta del av bildstöd för samtal om våld och kränkning och förslag på frågor att ställa. Lyssna på podden Funka olikas serie utsatthet och få en överblick över myndigheternas samlade information på temat. Här kan du läsa hela nyhetsbrevet.

Länk till hela nyhetsbrevet

Förälder och barn
Foto: Shutterstock Bild på förälder och barn

Podden Funka olika om brott och utsatthet

Personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för brott. På vilket sätt är de mer sårbara, och vilket stöd finns för de som blir utsatta? Hur påverkas familjen när barnets funktionsnedsättning leder till våldsamma situationer? I två nya avsnitt av podden Funka olika pratar vi med en förälder, en psykolog, en advokat och vice ordförande i Brottsofferjouren.

» Lyssna på poddavsnitten

Isolering ökar risk för våld i hemmet

Under pandemin riskerar fler att bli utsatta för våld. Det beror bland annat på den isolering som smittorisken och restriktionerna medfört. Många myndigheter, organisationer och kommuner har särskild information om våld mot personer med funktionsnedsättning på sina webbplatser.

» Våldet ökar i pandemins spår

Så kan du fråga om våld i nära relationer

Kunskap om våld i nära relationer är särskilt viktig i mötet med redan utsatta personer. Vissa symtom på våldsutsatthet är diffusa och kan dessutom överlappa symtomen på funktionsnedsättningen. Därför gäller det att ställa frågor på rätt sätt. Socialstyrelsen har tagit fram stöd i det arbetet för personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

» Viktigt med kunskap om våld i nära relationer

Bildstöd för samtal om våld och kränkning
Bildstödsmaterialet om våld och kränkning har tagits fram av VG-regionen. Tre bildstödsillustrationer som säger nej, stopp och berätta

Bildstöd för samtal om våld och kränkning

Våld kan vara mer än det som syns. Västra Götalandsregionen har tagit fram bildstöd för att underlätta samtal om våld. Materialet kan användas både vid förebyggande samtal och vid misstanke om att någon utsatts för våld eller kränkning.

» Bildstöd på Västra Götalandsregionens webbplats

Råd och tips för psykisk hälsa i kristider

Bli andfådd minst varannan dag! Skapa tid för återhämtning. Tro inte på allt du tänker – du är inte dina tankar! Det är några huskurer i en ny broschyr från Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att främja psykisk hälsa. På webbsidan ”Stödlista: Psykisk hälsa i kristid” finns råd till barn, unga, vuxna och äldre. Stödlistan har också information till chefer och andra med personalansvar.

» Stödlista på Uppdrag Psykisk Hälsa

Månadens bok: Få familjen att funka

Helena Hallgren, bibliotekarie vid Habilitering & Hälsa, tipsar om en praktisk handbok för föräldrar till barn med exempelvis autism, adhd, tvångssyndrom, dyslexi eller inlärningssvårigheter. Få familjen att funka handlar bland annat om hur man kan forma en vardag som rymmer mindre av svårigheter och kaos. Ta hjälp av veckoscheman, checklistor och tydliga steg för
steg-instruktioner.

» Bibliotekarien tipsar

Strategier för att hantera problembeteenden

Det finns olika sätt att förebygga problembeteenden vid autism. Det kan vara att öka personens inflytande över sin vardag eller ge alternativa sätt att kommunicera. Att lära om kan ta tid för både personen och nätverket. Under tiden behövs strategier för att hantera problembeteenden.

» Problembeteende på Autismforum

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Vi har också en rådgivning för dig som behöver stöd i vardagen med anledning av coronapandemin. Du når oss via 1177.se, appen Alltid öppet eller direkt på telefon, 08-123 350 10.

» Frågetjänst och rådgivning

Barn berättar om hur de påverkas av pandemin

Coronapandemin innebär särskilda utmaningar för barn med funktionsnedsättning. Den har påverkat skolgång, fritid och psykisk hälsa. I tre filmer delar några barn sina tankar och upplevelser.

»Filmer om barn med funktionsnedsättning mitt i en pandemi

Nypremiär för Scope och ny webbkurs för vuxna med autism

Nu är Scope igång igen, en webbkurs för unga med autism. Under två år har den utvärderats i en forskningsstudie. Nu kan den som är intresserad att gå Scope ta kontakt med ett habiliteringscenter. Scope har även fått en motsvarighet för vuxna, Utforska autism.

» Habilitering & Hälsas webbkurser

Publicerad 2021-03-10