Podden Funka olika om flerfunktionsnedsättning

Hur får man vardagen att fungera så bra som möjligt för barn och vuxna med flerfunktionsnedsättning? I tre avsnitt pratar vi med föräldrar och andra experter.

Exempel på smärtskattningsmall
Exempel på smärtskattningsmall

Att vara förälder till ett barn med flerfunktionsnedsättning

När hemmet blir en arbetsplats för assistenter och du blir deras arbetsledare, hur förhåller man sig till det? I det första avsnittet pratar vi om livet med personlig assistans, kommunikation och informationsöverföring. Två föräldrar delar med sig av sina erfarenheter och ger tips på sådant som fungerat bra för dem. Vi hör också Camilla Gustafsson, vägledare för vuxna med flerfunktionsnedsättning.


Lyssna på Att vara förälder till ett barn med flerfunktionsnedsättning
37 minuter - avsnitt ett av tre i serien Flerfunktionsnedsättning

Margareta Lunde Martinsson och Kajsa Råhlander
Margareta Lunde Martinsson och Kajsa Råhlander

Förstå smärta hos den som saknar ord

Personer med flerfunktionsnedsättning har ofta begränsade möjligheter att kommunicera, men det finns verktyg för att kartlägga smärta. Om det berättar Kajsa Råhlander som utvecklat ett system för assistansgruppen kring hennes son. Vi hör också Margareta Lunde Martinsson, föreläsare och sjuksköterska som hjälper vårdpersonal och närstående att upptäcka och behandla smärta. 


Lyssna på Förstå smärta hos den som saknar ord
22 minuter - avsnitt två av tre i serien Flerfunktionsnedsättning

 

Katarina Warming och Helena Bergqvist
Katarina Warming och Helena Bergqvist

Om ät- och sväljsvårigheter hos personer med flerfunktionsnedsättning

Många med flerfunktionsnedsättning har svårt att äta och svälja, vilket kan leda till näringsbrist och allvarliga följdsjukdomar. I det här avsnittet pratar vi om dysfagi, som det också kallas. Katarina Warming, logoped och enhetschef, och Helena Bergqvist, sjukgymnast från Motorik- & träningscenter inom Habilitering & Hälsa, går igenom symptomen och vilken hjälp som går att få.


Lyssna på Om ät- och sväljsvårigheter hos personer med flerfunktionsnedsättning
18 minuter - avsnitt tre av tre i serien Flerfunktionsnedsättning