Habiliteringens resurscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Centret ger också individanpassade insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd.

Habiliteringens resurscenter

Individanpassat stöd

Du som har kommunikativa eller kognitiva svårigheter kan träffa oss för stöd, rådgivning och behandling. Det kan handla om konsultation kring språkträningsmaterial och olika typer av hjälpmedel.
Individanpassat stöd

Utställning och visningsmiljö

I utställningen och visningsmiljön kan du titta på, prova och lära dig mer om olika former av kommunikativt och kognitivt stöd. Här finns kunnig personal som är specialiserade på området. 
Visningsmiljö med kommunikativt- och kognitivt stöd

Bibliotek

I biblioteket kan du låna böcker och filmer med anknytning till funktionsnedsättningar. Här finns även tidskrifter.
Bibliotek

Kurser och grupper

Vi har grupper och föreläsningar för dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig eller närstående. Det kan handla om samhällets stöd, förebygga problembeteende och empowerment.
Kurser, grupper och föreläsningar

Utveckling av webbkurser

På Habiliteringens resurscenter utvecklar vi webbkurser som ligger på den nationella plattformen Stöd och behandling som är en del av 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Habiliteringens resurscenter på 1177.se 

 

 

Frågor om funktionsnedsättning och samhällets stöd?

Kontakta Habilitering & Hälsas frågetjänst om du har frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning. I frågetjänsten svarar socionomer på dina frågor. Det kan förutom habilitering, till exempel gälla insatser från kommunen, bidrag och ersättningar, skola och fritid. ‚Äč

Telefon: 08-123 350 10 (vardagar 8.00-16.30)
E-post: habresurscenter.slso@sll.se