Yardım alınabilecek durumlar (Det här kan du få hjälp med)

Svensk version av sidan

Burada, Habilitering & Hälsa’nın size nasıl yardımcı olabileceğine dair bilgileri bulacaksınız. Birkaç konuda veya sadece tek bir konuda yardıma ihtiyacınız olabilir. İhtiyaçlarınız hayatın farklı dönemlerinde değişiklik gösterebilir. Metin basit, kolay ve okunur bir dille yazılmıştır (lättläst).

Habilitasyon, yaşamınızı ve günlük hayatınızı daha iyi sürdürmeniz için bir engelli olarak size yardımcı olabilir. Ayrıca yakınlarınıza da destek sağlayabiliriz.

Toplum desteği 

Engelli biri olarak Habilitasyon adı verilen bu destekler haricinde başka destekler de alabilirsiniz. Bunlar belediye, İsveç Sosyal Sigortalar Kurumu, okul veya üniversiteden alınabilir. Habitilasyon (Habiliteringen) hangi desteğin mevcut olduğunu bilir ve nasıl başvurulacağına dair yol gösterebilir.

Okul, iş ve istihdam 

Okul veya iş hayatınızın iyi gidiyor olması, kendinizi iyi hissetmeniz için önemlidir. Birçok insan okulda veya işteyken özel desteğe ihtiyaç duyar. Örneğin bu, sessiz ve sakin bir ortamda oturmak olabilir. Bazen başkalarının, öğretmenler veya denetmenler gibi, engeliniz hakkında daha fazla bilgi edinmeleri gerekir. Habilitasyon, neler yapılabileceği konusunda tavsiyelerde bulunabilir.

Motor beceriler ve 

Motor beceriler, vücudun tüm hareketleriyle ilgilidir. Bazı hareketleri yapmakta zorluk çekiyorsanız, yardıma ihtiyacınız olabilir. Örneğin tekerlekli sandalye veya bilek desteği gibi.

Habilitasyon, dengenizi veya hareket kabiliyetinizi geliştirmenize de yardımcı olabilir. Yatarken, otururken veya ayakta dururken iyi pozisyonlar bulmak için birlikte çalışabiliriz.

Nefes alma ve yutma 

Bazı engellilik durumları nefes almayı etkiler. Bu durumda habilitasyon solunumun daha iyi çalışmasına yardımcı olabilir.

Çiğneme ve yutmada zorluk çekiyorsanız, habilitasyon bunu kolaylaştırmanın yollarını bulmaya yardımcı olabilir.

Ağrı ve duyusal izlenimler 

Bazı engeller ağrıya neden olabilir. Kaslarda katılık ve gerginlik hissedebilirsiniz. Habilitasyon engelin neden olduğu ağrıyla baş etmenize yardımcı olabilir.

Duyusal izlenimlere karşı hassassanız size de yardımcı olabiliriz. Örneğin bazı seslere ve ışığa, veya bazı besinlere karşı hassas olabilirsiniz ya da deri hassasiyetiniz olabilir.

İşlevsel günlük hayat 

Evde günlük hayatın normal akışını sağlamakta zorlanıyorsanız size çeşitli şekillerde yardımcı olabiliriz.  Bu, hayatı kolaylaştıracak yardım ve diğer destekleri bulmak şeklinde olabilir. Ayrıca evinize bakmak ve hijyeninize dikkat etmek için iyi alışkanlıklar kazanmak da olabilir. 

Yardımcı olabileceğimiz bir diğer husus da zamanı daha iyi nasıl yönetebileceğiniz ve günlük yaşamınızda neler yapabileceğinizdir.  

Dil ve iletişim

Başkalarını anlayabilmeniz gerekir. Başkalarının da sizin ne istediğinizi anlaması gereklidir. Habilitasyon iletişim kurmanız ve dili kullanmanız için iyi yollar bulmanıza yardımcı olabilir. Bu konuşmak ve yazmak yerine işaret dili ve resimler kullanmak olabilir. Dili kullanmanın başka yolları da mevcuttur, örneğin konuşmaya yardımcı aletler gibi. 

Konuşabilen ama yine de başkalarını anlamakta ve anlaşılmakta zorluk çekenler bu konuda yardım alabilirler.

İlişkiler ve sosyalleşme

Engeliniz başkalarıyla sosyalleşmenizi etkileyebilir. Başkalarının düşüncelerini ve işleyiş şekillerini anlamak için belki de yardıma ihtiyacınız var. Veya sizi nasıl algıladıklarını düşünüyor olabilirsiniz.  Size uygun sosyalleşme yollarını bulmanıza yardımcı olabiliriz.  

Ebeveyn olmakla ilgili olarak da yardımcı olabiliriz. Çocuklarınızla ilişkilerinizin hakkında bizimle konuşabilirsiniz.

Sağlık ve yaşam tarzı

Engelli olmak sağlığınızı etkileyebilir. Şimdi olduğu kadar daha sonrasında da iyi hissetmenizi sağlayacak alışkanlıklar edinmenize yardımcı olabiliriz. Örneğin, yeme alışkanlıkları veya hareket etmek gibi.

Ayrıca uyku, stres, endişe, yalnızlık ve cinsellikle ilgili sorularınız için de yardımcı olabiliriz.

Sorun yaratan davranışlar

Bazen hem kendiniz hem de başkaları için iyi sonuçlar doğurmayan davranışlarda bulunabilirsiniz. Örneğin kendine zarar vermek, başkalarını korkutmak, şiddete başvurmak ya da bir şeyleri kırıp dökmek gibi. Habilitasyon, bu tür davranışları gösteren çocuk ve yetişkinlere davranışlarının kaynağını bulmakta yardımcı olur. Ve bu davranışları değiştirmek için birlikte çalışabiliriz.

Engellilik konusunda bilgi

Engelliyseniz, bu konuda bilgi sahibi olmak sizin için iyi olacaktır. Habilitasyonda, engeliniz ve sizi nasıl etkilediği konusunda, siz ve aileniz daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Daha sonra ne gibi bir desteğe ihtiyacınız olduğunu anlamak hem sizin hem de bizim için daha kolay olacaktır. 

Engelli olmak kendinizi farklı hissetmenize neden olabilir. Ayrıca başkalarının yardımına ihtiyaç duymak da sizi zorlayabilir. Hayata dair hissettiklerinizi bizimle konuşabilirsiniz.  

Yakınlara destek

Engelli bir çocuk veya yetişkin yakınıysanız, kendinizi iyi hissetmeniz için habilitasyondan (habiliteringen) yardım alabilirsiniz. Bu, engelli bir kişinin ebeveyni, kardeşi, eşi veya çocuğu olanlar için geçerlidir.

Grup evinde yaşayanlar

Bir grup evinde yaşıyorsanız veya günlük aktiviteleriniz varsa, habilitasyonun bir kısmını belediyeniz aracılığıyla alma hakkına sahipsiniz. Personelinizle veya sizin için tayin edilmiş vasiyle (gode man) konuşun. İhtiyacınız olanı sağlamak için size kimin yardım edebileceğini bulmakta yardımcı olabilirler.