Toplum desteği (Samhällets stöd, SoL och LSS)

Svensk version av sidan

Engellilerin toplumdan özel destek alma hakları vardır. Bu hem yetişkinler hem de çocuklar için geçerlidir. Burada destek için geçerli olan yasalar hakkında bilgiyi bulabilirsiniz. Metin basit, kolay ve okunur bir dille yazılmıştır (lättläst).

Hangi desteği alabileceğiniz, engelinize ve günlük hayatınızı ne denli etkilediğine bağlıdır.

Belediye günlük yaşam için gereken destegi vermekten sorumludur. Yönetim bölgesi (Regionen), habilitasyon gibi sağlık hizmetlerinden sorumludur.

Destek ve Sağlık yasaları

Özellikle, destek ve sağlık için geçerli olan üç yasa vardır:

 • Sağlık Yasası (HSL)
 • Sosyal Hizmetler Yasası (SoL)
 • Belirli Engellilere Destek ve Hizmet (LSS) Yasası.

Sağlık Yasası (HSL)

Sağlık Yasası, bölgeden (yönetim bölgesi), belediyeden ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarından alabileceğiniz, hakkınız olan sağlık hizmetlerini belirler.

Yasada kimlerin sağlık hizmeti alabileceği de belirtilmektedir. Habilitering & Hälsa, Stockholm bölgesindeki verilmekte olan sağlık hizmetlerinin bir parçasıdır.

Yönetim bölgesinin, engellilere farklı yardımlar sunması gerekir. Örneğin, bunlar:

 • habilitasyon
 • yardımcı araç
 • günlük hayatta tercümanlık hizmeti olabilir.

Yasada bakım garantisi de belirtiliyor. Bu belirli bir süre içinde bakım alma hakkına sahip olduğunuz anlamına gelir.

Sosyal Hizmetler Yasası (SoL)

Sosyal Hizmetler Yasası’nda engellilerin ve yakınlarının belediyeden destek alma hakkı olduğu belirtiliyor.

Desteğin mahiyeti ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Diğer insanlar gibi yasabilmenizi sağlamak içindir.

Belediyeden gelen desteğe genellikle yardım (bistånd) denir. Birkaç farklı desteğe başvurabilirsiniz. Destek örnekleri şunlardır:

 • konut desteği
 • ilgili kişi ya da iletişime geçilecek kişi
 • refakatçı
 • özel hizmet ile konaklama
 • konut, gıda ve ihtiyacınız olan diğer şeyler için para – gelir desteği – .

Sosyal Hizmetler Yasası kapsamında desteğe yaşadığınız belediyeden başvuracaksınız. Stockholm şehrinde yaşıyorsanız, yaşadığınız bölgede destek olanaklarını aramalısınız.

Veliler, vasiler, korumanlar veya mütevelliler destek için başvurabilirler.

15 yaşınızı doldurmuşsanız destek için kendiniz başvuruda bulunabilirsiniz. Para başvurusunda bulunamazsınız.

Başvuruyu sözlü veya yazılı olarak yapabilirsiniz.

Belirli Engellilere Destek ve Hizmet Yasası

Belirli Engellilere Destek ve Hizmet Yasası (LSS), kapsamlı engeli olan kişilerin desteğe başvurabileceğini belirtir. Bu, engellilik halinin, yaşam üzerinde büyük bir etkisi olduğu anlamına gelir. Ayrıca bir ömür boyu sürmeli veya uzun süreli olmalıdır.

Yasa üç farklı grup için geçerlidir. Yasada, bu gruplara kişisel çevreler (personkrets) adı verilir:

 1. Zihinsel engelli ve otizmli insanlar.
 2. Yetişkin dönemde, bir kaza veya hastalık nedeniyle ciddi bir beyin hasarı geçirmiş olanlar.
 3. Hayatlarında birçok zorluğa neden olan ağır engelli diğer insanlar.

Destek, kişiye iyi bir yaşam sürmesinde yardımcı olmalıdır.

On farklı desteğe başvurabilirsiniz. Katkı adı verilen bu destekler şunları içerir:

 • temasa geçilecek kişi
 • rahatlatıcı servis ve refakatçı hizmeti
 • kişisel yardımcı (personlig assistens)
 • kısa süreli konaklama
 • günlük aktiviteler
 • bir aile evinde veya özel hizmet sunan bir konutta konaklama.

Yaşadığınız belediyede Belirli Engellilere Destek ve Hizmet Yasası (LSS) kapsamında destek başvurusunda bulunursunuz.

Veliler, vasiler, korumanlar veya mütevelliler destek için başvurabilirler.

15 yaşınızı doldurmuşsanız destek için kendiniz başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuruyu sözlü veya yazılı olarak yapabilirsiniz.

Eşgüdümlü bireysel plan

Hem belediyeden hem de bölgeden destek alan kişiler koordineli bir bireysel plan (SIP) hizmeti alabilirler.

Koordineli bireysel plan, farklı yardımları planlamanızda ve koordine etmenizde size ve sevdiklerinize yardımcı olmalıdır. Bu, örneğin, hem habilitasyon hem de sosyal hizmetlerden destek alırsanız geçerli olabilir.

Koordineli bir bireysel plan açık ve net olmalı, başka birçok şeyin yanı sıra, şunları ele almalıdır:

 • Ne gibi katkılar alacaksınız?
 • Bu katkılardan kim sorumlu olacak?
 • plan nasıl takip edilecek.

İsveç Sosyal Sigortalar Kurumu (Försäkringskassan) ve İsveç İş ve İşçi Bulma Kurumu (Arbetsförmedlingen) ile iletişiminiz varsa, bunlar da koordineli bir bireysel plana dahil edilebilir.