Ebeveynler için habilitasyona (För föräldrar om habilitering)

Svensk version av sidan

Habilitering & Hälsa engelli çocuklara destek ve yardım sağlamaktadır. Ebeveyn ve diğer engelli yakınlara da destek sağlamaktayız. Burada yardım sağlama yöntemlerini anlatıyoruz. Metin basit, kolay ve okunur bir dille yazılmıştır (lättläst).

Habilitasyona dair

Habilitering & Hälsa değişik engelli çocukları kabul eder. Otizm, sonradan edinilmiş beyin hasarı, zihinsel engellilik, fonksiyon engellilik veya körlük ve sağırlık gibi.

Habilitasyon çocukların kendilerini iyi hissetmesi ve kendi kendilerine bir şeyler yapabilmesine, mümkün olduğunca, yardımcı olmalıdır.

Birçok çocuk bir doktor veya psikologdan sevk almıştır. Ebeveyn olarak siz de çocuğunuz için habilitasyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bize bir sevk veya başvuru geldiği zaman, çocuğun ebeveyni olarak biz de size, kliniklerimizden birine davet içeren bir mektup göndeririz.

Habilitasyon ücretsizdir.

Yardım alabileceğiniz konular

Habilitasyon çeşitli konularda yardımcı olabilir. Ne gibi yardımlar alacağınıza dair birlikte karar veririz.  Habilitasyon çalışmaları yapılan alanlar:

 • engellilik hakkında bilgi
 • günlük yaşamda normal akışın sağlanması
 • sağlık ve yaşam tarzı alışkanlıkları
 • motor beceriler ve hareketlilik
 • nefes alma ve yutma
 • ağrı ve duyusal izlenimler
 • dil ve iletişim
 • ilişkiler ve sosyalleşme
 • toplum desteği
 • sorun yaratan davranışları
 • okul, iş ve istihdam
 • engelli yakınları için destek.

Gerekirse sağlık hizmetleri, okul öncesi eğitim veya okuldakilerle iş birliği yaparız.

Habilitasyon  (Habiliteringen) her şeye yardımcı olamaz, örneğin ilaç yazamayız. İhtiyacınız olursa başka nereden yardım isteyebileceğinizi söyleyebiliriz.

Destek verme yöntemlerimiz

Bizimle görüşerek veya farklı şekillerde destek alabilirsiniz. Örneğin:

 • grup veya başkalarıyla birlikte eğitimlerde
 • habilitasyon merkezlerinde
 • evinizde
 • okul ya da okul öncesi eğitimde
 • telefon veya görüntülü konuşma yoluyla.

Çocuk için bilgi

Çocuğunuzun engeli hakkında bilgilendirilmesi gerekir. Çocuğun ayrıca habilitasyonun nelere yardımcı olacağını bilmesi gerekir.

Çocuğunuzun, habilitasyonu hakkında ne düşündüğünü söylemesine izin verilmelidir. Çocuk büyüdükçe, habilitasyonunu planlamaya daha fazla dahil olur.

Ebeveyn olarak göreviniz

Bir ebeveyn olarak, çocuğunuzun habilitasyonu için önemlisiniz. Çocuğunuz için neyin zor olduğunu bilen sizsiniz. Örneğin egzersizlerinde veya yardımcı alet kullanma konusunda çocuğu desteklemesi gereken de sizsiniz.

Çocuğunuza destek olabilmeniz için kendinizi iyi hissetmeniz gerekir. Bu yüzden bizimle nasıl hissettiğinize dair konuşabilirsin. Bir ebeveyn grubuna da katılabilirsiniz.

Sır saklama yükümlülüğü ve tıbbi günlük tutma

Habilitasyon üzerinde çalışan bizler sır saklamakla yükümlüyüz. Bu, başka kimseye çocuğunuz hakkında konuşamayacağımız anlamına gelir.

Çocuğun bizden aldığı yardımı bir günlüğe yazıyoruz. Çocuk yaklaşık 12 yaşına gelene kadar çocuğun tıbbi kaydını okuyabilirsiniz.

Tercüman

İsveççe bilmiyorsanız, bizimle buluştuğunuzda bir tercüman isteyebilirsiniz. İhtiyacınız varsa bunu habilitasyonda görüşeceğiniz kişiye söyleyin.

Düşüncelerinizi söyleyin

Yaptığımız herhangi bir şeyden memnun değilseniz, bunu söylemeniz bizi memnun eder. Ayrıca nelerin daha iyi hale getirilebileceği konusunda önerilerde bulunabilirsiniz.