Vanhemile habiliteerinkistä (För föräldrar om habilitering)

Svensk version av sidan

Habilitering & Hälsa antaa tukea ja apua lapsile joila on toimintarajotus. Met annama kans tukea sulle, joka olet vanhempi ja muile sukulaisile. Tässä met kerroma kuinka se toimii. Teksti on yksinkertasela kielelä (lättläst).

Habiliteerinkistä

Habilitering & Hälsa ottaa vasthaan lapsia, joila on eriä toimintarajotuksia. Se saattaa olla autismi, saattu aivotärhväys, järjelinen toimintarajotus, liikunanrajotus eli kuurosokkeus.

Habiliteerinki pittää auttaa lapsia voimhaan hyvin ja pärjäämhään yksin asioitten kans. Niin paljon kun maholista.

Moni lapsi on saanu remissin lääkäriltä eli psykoloogilta. Sie joka olet lasten vanhempana saatat kans hakea habiliteerinkiä sinun lapsele.

Kun olema saanheet remissin eli hakemuksen, sie joka olet lapsen vanhempana saat preivin, jossa on kuttu johonki meän vasthaanothoin.

Habiliteerinki ei maksa mithään.

Näitten kans tet saatatta saa apua

Habiliteerinki saattaa auttaa eri asioissa. Yhessä met sovima, mitä apua tet saatta. Habiliteerinki toimii näilä aloila:

 • tietoja toimintarajotuksesta
 • toimiva arkipäivä
 • terhveys ja elämäntavat
 • muturiikka ja liikkuminen
 • henkiminen ja nieleminen
 • särky ja aistivaikutukset
 • kieli ja komynikasjuuni
 • suhteet ja olo muitten kans
 • yhteiskunnan tuki
 • prupleemitapoja
 • koulu, työ ja työlisyys
 • tuki sukulaisile.

Met olema, jos tarttee, yhteistyössä muitten kans siukkahoijossa, esikoulussa eli koulussa.

Habiliteerinki ei saata auttaa kaikessa, esimerkiks met emmä voi kirjottaa reseptiä metesiinile. Met saatama kertoa sulle, mistä tet voitta hakea muuta apua, jos tet tartetta sitä.

Näin met annama tukea

Tet voitta kohata meitä eli saa tukea eri tavoila. Se voipi olla:

 • kursissa eli ryhmissä yhessä muitten kans
 • habiliteerinkin vasthaanotoila
 • kotona teän tykönä
 • esikoulussa eli koulussa
 • telefoonin eli viideopuhelun kautta.
 • Tietoja lapsele

Sinun lapsi tarttee saa informasjuunia omasta toimintarajotuksesta. Lapsi tarttee tietää, mitä habiliteerinki pittää auttaa.

Sinun lapsi pittää saa sanoa mitä hän pittää hänen habiliteerinkista. Mitä vanhemaksi lapsi tullee, sitä enemän lapsi voipi olla matkassa planeeraamassa ommaa habiliteerinkiä.

Sinun tehtävä vanhempana

Sie joka olet vanhempana olet tärkeä sinun lapsen habiliteerinkissä. Se on sie joka tiät mikä on vaikeata sinun lapsele. Se on kans sie joka tarttet tueta lasta esimerkiks trääninkilä eli apuvälinheelä.

Sie häyt itte voija hyvin ette sie saatat tueta sinun lasta. Siksi sie saatat puhua meile kuinka sie voit. Sie voit kans liittyä vanhemanryhmään.

Vaitiolovelvolisuus ja sjurnaali

Meilä, jokka olema töissä habiliteerinkissä, on vaitiolovelvolisuus. Tämä merkittee, ette emmä saa kertoa kelheen muule sinun lapsesta.

Met kirjotama sjurnaalhiin, mitä apua lapsi saapi meiltä. Sie voit lukea lapsen sjurnaalista, siihen asti ette lapsi on noin 12 vuotta.

Tulkki

Jos sie et puhu ruottia, sie saatat saa tulkin, kun kohtaat meitä. Kerro sille henkilöle, ketä kohtaat habiliteerinkissä, jos sie tarttet sitä.

Kerro mitä sie tykkäät

Jos sie et ole tyytyväinen johonki mitä met tehemä, met haluama mielelhään ette sie kerrot meile. Sie voit kans antaa esityksiä mitä voithaan parantaa.