Tämän kans sie saatat saa apua (Det här kan du få hjälp med)

Svensk version av sidan

Tässä saatat lukea kuinka Habilitering & Hälsa saattaa auttaa sinua. Sie saatat tarttea apua monen asioitten kans eli vain yhen. Sinun tarpheet saattavat muuttua elämän eri vaiheissa. Teksti on yksinkertasela kielelä (lättläst).

Habiliteerinki saattaa auttaa sinua jolla on toimintarajotus ette pärjätä itte sinun elämässä ja sinun arkipäivässä. Met saatama kans tarjota tukea sinun sukulaisile.

Yhteiskunnan tuki 

Muutki kun habiliteerinki voivat tarjota erilaista tukea sulle, jolla on toimintarajotus. Tuki saattaa tulla esimerkiks kunnasta, Vakkuutuskassasta, koulusta eli yliopistosta. Habiliteerinki tietää mitä tukea on olemassa ja kuinka sitä haethaan.

Koulu, työ ja työlisyys 

Se on tärkeä, ette koulu eli työ toimii. Sillä tavala sie voit tuntea hyvvää oloa. Moni tarttee erikoista tukea, kun olthaan koulussa eli töissä. Esimerkiks se saattaa olla ette saa istua rauhalisessa ja hiljaisessa miljöössä. Välistä muut tarttevat oppia enemän sinun toimintarajotuksesta, esimerkiks opettajat eli työjohtajat. Habiliteerinki saattaa antaa ohjeita mitä voithaan tehhä.

Liikkuvaisuus ja liikkuminen  

Muturiikka koskee kaikkia ruuhmiin liikheitä. Jos sulla on vaikeuksia vissitten liikheitten kans, sie saatat tarttea apuvälinheitä. Se voipi olla esimerkiks rullatooli eli rannetuki.

Habiliteerinki saattaa kans auttaa sinua träänaamhaan sinun balansia eli kykyä liikkua. Met saatama auttaa sinua löythään hyviä asentoja, kun sie makkaat, istut eli seisot.

Henkiminen ja nieleminen 

Jokku toimintarajotheet vaikuttavat henkimistä. Sillon habiliteerinki saattaa auttaa paranthaan ette henkiminen toimii paremin.

Jos sulla on vaikea purra ja niellä, habiliteerinki voipi löytää mallia jokka helpottavat. 

Kipu ja aistien vaikutuksia 

Jokku toimintarajotheet antavat sulle kipua. Sitä saattaa jäykistyä ja jännittyä. Habiliteerinki voipi auttaa särjyn kans, joka johtuu sinun toimintarajotuksesta.

Met saatama kans auttaa sinua, joka olet erittäin herkkä aistivaikutelmhiin. Se saattaa esimerkiks olla, ette sulla on vaikeuksia vissitten äänitten eli valon kans, ihon herkkyys eli vissistä ruokista.

Toimiva arkipäivä 

Jos sulla on vaikeuksia saa elämää toimimhaan kotona, met saatama auttaa sinua eri tavoila. Se voipi olla ette löytää apuvälinheitä ja muuta tukea, joka helpottaa elämää. Se saattaa olla ette lua hyviä tapoja ette hoitaa kotia ja sinun hygieeniä.

Met saatama kans auttaa sinua saamhaan pareman vaarin aijasta ja mitä sie voit tehhä sinun arkipäivässä.

Kieli ja komynikasjuuni 

Sie tarttet ymmärtää muita. Ja muut tarttevat ymmärtää, mitä sie haluat. Habiliteerinki voipi löytää hyviä tapoja komynikasjuunile ja käyttää kieltä. Se saattaa olla viittomakieltä ja kuvia sen eestä kun puhua ja kirjottaa. Niitä on kans muita mallia käyttää kieltä, esimerkiks puhuvia apuvälinheitä.

Sie joka ossaat puhua, mutta on silti vaikea ymmärtää muita ja tulla ymmäretyks, sie saatat saa apua tämän kans.

Suhteita ja olo muitten kans 

Sinun toimintarajotus saattaa vaikuttaa kuinka sie olet muitten ihmisten kans. Sie saatat tarttea apua ette ymmärtää, kuinka muut ajattelevat ja toimivat. Eli sie voit hunteerata, kuinka het käsittävät sinun. Met saatama auttaa sinua löythään tapoja olla muitten kans, jokka sopivat sulle.

Se saattaa kans koskea ette olla vanhempi. Sie voit puhua meitten kans, kuinka se toimii sinun lasten kans. 

Terhveys ja elämäntapoja 

Sinun toimintarajotus saattaa vaikuttaa sinun terhveytheen. Met saatama auttaa sinua löytämhään tapoja, joista sie voit hyvin, nyt ja jälemin. Se saattaa esimerkiks olla sinun ruokatavat eli kuinka sie liikut.

Met saatama kans auttaa sinun nukkumista, stressiä, ahistusta, vaivaa, yksinhäisyyttä ja kysymyksiä seksistä. 

Prupleemi käyttäytyminen 

Joskus tehhään asioita, jokka ei ole hyvät ittele eikä muile. Se saattaa koskea ette loukata itteänsä, pölättää muita, olla väkivaltanen eli särkeä kampheita. Habiliteerinki saattaa auttaa lapsia ja raahvaita, jokka tekevät tällaista, ja ottaa selvile mistä se johtuu. Met saatama yhessä olla töissä ette muuttaa tällaista.

Tietoja toimintarajotuksesta 

Se on hyvä ymmärtää ja tuntea ommaa toimintarajotusta. Habiliteerinkissä sie ja sinun pere saatatta oppia lissää sinun toimintarajotuksesta ja kuinka se vaikuttaa sinhuun. Sitten se on helpompi sulle ja  meile tietää, mitä tukea sie tarttet.

Toimintarajotus saattaa saa sinun tuntemhaan olevan erinlainen. Se saattaa kans olla vaikea tarttea apua muilta. Sie saatat puhua meitten kans kuinka sinun elämä tuntuu sulle.

Tuki sukulaisile 

Jos olet toimintarajotheen lapsen eli raahvaan sukulainen, sie saatat saa tukea habiliteerinkistä, ette sie itte voit hyvin. Tämä koskee sinua, joka on toimintarajotheen henkilön vanhempi, sisko, partneri eli lapsi.

Sie joka asut ryhmäasunossa 

Jos sie asut ryhmäkoissa eli on joka päivänen toiminta, sulla on oikeus saa osan sinun habiliteerinkistä kunnan kautta. Puhu sinun henkilökunnan eli sinun uskotun miehen kans. Het voivat auttaa sinua othaan selvile, kuka pittää auttaa sinua sen kans mitä sie tarttet.