Met haluama tietää mitä sie piät (Vi vill veta vad du tycker)

Svensk version av sidan

Etkös sie ole tyytyväinen sinun hoijon kans? Onko jotaki mitä met saatama parantaa? Met haluama mielelhään ette sie kerrot mitä sie piät. Teksti on yksinkertasela kielelä (lättläst).

On olemassa kolme mallia kuinka sie saatat selittää mitä sie tykkäät:

  • keskustele jonku kans vasthaanotossa
  • kirjota preivi
  • keskustele potilasophaan kans.

Vasthaanotto häätyy kuunella mitä sie piät. Het ilmottavat sulle, kun het on saanheet sinun telefoonipuhelun eli sinun preivin. Sie piät saa vastauksen niin kätevästi kun maholista. Vastaus häätyy tulla neljän viikon sisäle.

Jos sulla on vaikea kirjottaa itte, sie voit tahtoa apua sukulaiselta, LSS-käsittelijältä eli telefoonitulkilta.

Puhu jonku kans sinun vasthaanotossa

Puhu henkilökunnan kans vasthaanotossa, joita sie pruukaat kohata. He voivat ottaa vasthaaan sinun komentaaria. Jos sie et halua puhua henkilökunnan kans, sie saatat pyytää puhua vasthaanoton johtajan kans.

Kirjota preivi

Sie saatat kans kirjottaa preivin ja kertoa mitä on tapahtunu ja jättää preivin vasthaanothoon. Eli lähätä postissa atreshin:

Habilitering & Hälsa
Box 45436
104 31 Stockholm

Sie et tartte jättää sinun nimeä. Mutta jos sie haluat saa vastauksen, met tarttema saa sinun nimen ja atressin eli sinun telefooninumeron.

Puhu Potilasophaan kans

Jos sie et halua ottaa yhteyttä sinun vasthaanothoon, sie saatat kontaktata Potilasophaan. Potilasopas on sinun avuks ja ottaa vasthaan sinun mielipitheet. Sie saatat selittää mitä sie olet kokenu ja saa apua othaan yhteyttä hoijon kans.

Sie et tartte sanoa sinun nimeä. Mutta jos sie haluat saa vastauksen, sie piät jättää sinun nimen ja atressin eli sinun telefooninumeron.

Lähätä preivi Potilasophaale:

Stockholms läns sjukvårdsområde
Patientvägledare
Box 45436
104 31 STOCKHOLM

Sie voit kans soittaa numerhoon 08-123 400 40.