Lapsile ja nuorile habiliteerinkistä (För barn och ungdomar om habilitering)

Svensk version av sidan

Tervetuloa habiliteerinkhiin. Met saatama auttaa sinua, jolla on toimintarajotus. Teksti on yksinkertasela kielelä (lättläst).

Habiliteerinki saattaa auttaa sinua ja sinun perettä, jos sulla on esimerkiks autismi, järjelinen toimintarajotus – kehityshäiriö eli liikuntarajotus.

Met jokka olema töissä habiliteerinkissä olema eksperttiä toimintarajotheissa. Met tiämä kaikenlaista, joka tekkee elämän kotona ja koulussa helpomaks.

Milläs habiliteerinki saattaa auttaa sinua?

Habiliteerinki saattaa auttaa sinua eri asioissa. Tässä tullee muutama esimerkki, mitä sie voit harjotella eli minkä kans sie saatat saa apua:

  • asioitten muistaminen
  • pittää vaaria aijasta
  • keksiä hauskoja juttuja vapa-aikana
  • aijaa rullatoolila
  • träänata ruumista
  • ymmärtää tuntheita
  • rentoutua
  • nukkua paremin
  • sanoa eli näyttää, mitä sie haluat
  • saa pareman itteluottamuksen.

Kun met kohtaama sinua ensi kerran, met kysymä sulta, minkä kans sie haluat pärjätä itte eli tulla paremaks. Sie voit kohata meitä yksin eli sinun vanhemitten kans. Joskus met kohtaama yhessä muitten kans, joila on toimintarajotus.

Sinun oikeuvet

Lastenkonvensjuuni on laki Ruottissa. Laissa toethaan, ette raahvaitten pittää ajatella, mikä on parasta lapsile ja nuorile. Het häätyvät kuunella, mitä lapsila on sanomista.

Sie saatat pyytää raahvaita selithään, jos sie et ymmärä. Ja sulla on oikeus sanoa vasthaan, jos jotaki tuntuu väärältä.

Met emmä saa kertoa kelheen muile, mitä sie kerrot meile. Sitä kuttuthaan vaitiolovelvolisuus.

Mitäs sie haluat selittää muile?

Se saattaa tuntua hyvältä ette päättää, kuinka sie piät puhua sinun toimintarajotuksesta. Haluatko sie selittää koko luokale koulussa? Eli vain sinun parhaimale kaverile? Mitä sanoja sie haluat käyttää?

Sie saatat puhua meitten kans. Met voima auttaa sinua löythään sanoja, jokka tuntuvat hyvältä.