Kun tulet täysikäseks (När du blir myndig)

Svensk version av sidan

Tämä sivu on sulle joka olet tulossa eli olet just tullu raahvaaks ja täysikäseks. Teksti on yksinkertasela kielelä (lättläst).

Päättää itte

Kun sie täytät 18 vuotta, sie tulet täysikäseks. Sie saat päättää itte ittestä. Sie saat pittää vaaria sinun rahoista. Sie saat ottaa yhteyttä hoithoon.

Se voipi olla mukava ette saa päättää itte. Mutta on paljon ajateltavaa. Jos sie et pysty pärjäämhään kaiken kans itte, sie voit saa apua.

Se tullee helpomaks, jos sie valmistelet etukätheen. Ala puhumhaan sinun vanhemitten kans eli jonku muun raahvaan kans ennen kun täytät 18 vuotta.

Hakea hoitoa

Sie piät itte hakea hoitoa ja päättää, mitä hoitoa sie haluat saa. Sulla on oikeus ette ymmärtää kaikki, joka koskee sinun hoitoa. Pyyä henkilökuntaa selithään, jos sie et ymmärä.

Vaikka sie olet ollu habiliteerinkissä, sie häyt ottaa uuvesti yhteyttä. Sie tarttet vaihettaa raahvaitten habiliteerinkikeskuksheen. Met saatama kans auttaa sinua löythään oikehaan, jos sie tarttet hakea muuta hoitoa.

Sinun vanhemat voivat auttaa sinua, jos sie haluat sitä. Sie saatat antaa sinun vanhemile valtakirjan (luvan) ette lukea sinun sjurnaalia eli varata aikoja. Tämä voipi kans koskea kontaktia koulun kans. Valtakirja on voimassa vain niin kauan kun sie haluat.

Jos sulla on paljon kontaktia sekä kunthaan ette siukkahoithoon, sillon sulla on oikeus SIP:hiin Koordineerattu Yksityisen Plaani (Samordnad Individuell Plan, SIP). Sillon eri hoijonantajat pitävät puhua toisten kans ja helpottaa asiaa sulle.

Uskottu mies (god man)

Jos sie tarttet lissää apua, sie voit hakea uskottua miestä. Uskottu mies saattaa esimerkiksi:

  • maksaa laskuja ja hoitaa sinun ekonoomia
  • olla yhteyvessä hoijon kans
  • pittää kontaktia kunnan kans
  • löytää aktiviteettiä
  • hakea biitraakia ja korvauksia.

Se on silti sie joka päätät sinun ekonomiista ja sinun hoijosta. Vanhemat voivat olla uskottu mies. Mutta se voipi kans olla joku muu henkilö, johonka sie luotat.

Jos sie haluat uskotun miehen, sillon sie otat yhteyttä kunnan kans, missä sie asut. Sie voit kysyä meiltä habiliteerinkissä, kuinka hakemus toimii.

Puhua jonku kans

Se voipi olla jännittävä tulla raahvaaks! Ja se on tärkeä, ette se tuntuu hyvältä. Haluatko sie puhua jonkun kans kaikista, mikä on käynissä?  Pyyä kyraatturia habiliteerinkissä, hoitokeskuksessa eli nuorten vasthaanotossa.