Hae habiliteerinkiä (Ansök om habilitering)

Svensk version av sidan

Habilitering & Hälsa antaa tukea ja apua lapsile ja raahvaile, joila on toimintarajotus. Met annama kans tukea sukulaisile. Se ei maksa mithään ette saa habiliteerinkiä. Teksti on yksinkertasela kielelä (lättläst)

Kukas saattaa saa apua?

Habilitering & Hälsa on osa Region Stockholmia. Met annama tukea näihin:

  • lasten ja nuorten adhd aina 25 vuotheen asti
  • autismi
  • kuurous eli vakava kuulovahinko raahvaila jokka on viitomakielisiä
  • kuurosokeus
  • omaksuttu aivotärhväys
  • järjelinen toimintarajotus – kehityshäiriö
  • liikunanrajotus.

Näin sie haet

Tavalisiin tapa tulla meän tykö on, että lääkäri eli psykologi lähättää meile remissin. Sie saatat kans hakea itte.

Sie tarttet lääkäritoistuksen eli kopian sjurnaalista, joka kuvvaa sinun toimintarajotusta, ette saa habiliteerinkin. Sie saat sen tutkimuksen jälkhiin. Tutkimus tehhään hoitokeskuksessa eli psykiatrisessa vasthaanotossa.

Usseimmat hakevat habiliteerinkiä jossaki meän habiliteerinkikeskuksissa. Niitä on 17 habiliteerinkikeskuksia Stokholmin läänissä.

Sie voit hakea sivula (1177.se). Sie saatat kans lähättää hakublanketin siihen vasthaanothoon, mihinkä sie haluat tulla eli soittaa.

Kun sie haet sie saatat tahtoa apua sukulaiselta, LSS-käsittelijältä eli telefoonitulkilta.

Hakemuksen eli remissin jälkhiin

Sie saat preivin, jossa sinun kuttuthaan kokouksheen viimisthään 30 päivää jälkhiin siittä, kun met olema saanheet remissin eli hakemuksen.

Asyylihakija

0–17-vuotihaila lapsila, jokka on asyylihakijoita eli joila ei ole oleskeluluppaa, on oikeus habiliteerinkhiin, joka on terhveyven kannalta erittäin tärkeä.

Raahvaila, jokka on asyylihakijoita eli joila ei ole oleskeluluppaa, ei ole oikeutta habiliteerinkhiin.